Main content

Kinderrechtencomite

Kinderrechtencomité

Het Comité voor de Rechten van het Kind van de Verenigde Naties, kortweg het Kinderrechtencomité, is de internationale waakhond voor kinderrechten.

Waarom een Kinderrechtencomité?

Het Kinderrechtencomité is er om ervoor te zorgen dat de rechten uit het VN-Kinderrechtenverdrag ook worden nageleefd door alle landen die zich aan het verdrag hebben gebonden. Het Comité let ook op de naleving van de drie facultatieve protocollen bij het verdrag.

Waaruit bestaat het Kinderrechtencomité?

Het Comité bestaat uit 18 onafhankelijke experts op het gebied van mensen- en kinderrechten. Staten kunnen personen aandragen om deel te nemen in het Comité. Elk lid wordt gekozen voor een periode van van vier jaar. Ze kunnen daarna herkozen worden als ze opnieuw genomineerd worden.

Wat doet het Kinderrechtencomité?

Het VN-Kinderrechtencomité houdt toezicht op de naleving van het VN-Kinderrechtenverdrag en de facultatieve protocollen, door Staten. Dit doet het Comité door de rapportages te bestuderen die het toegestuurd krijgt, daarover met landen in gesprek te gaan en aanbevelingen te doen. Het Comité buigt zich ook over klachten die worden ingediend op grond van het derde facultatieve protocol.

Het Comité is bevoegd een klacht van of over een individueel kind, of een groep individuele kinderen, in behandeling te nemen. Naar aanleiding van de klacht kan het Comité niet-bindende aanbevelingen doen. Ook kan het Comité klachten behandelen van Staten over elkaar. Of onderzoek doen op het moment dat het betrouwbare informatie heeft ontvangen over een mogelijke ernstige of systematische kinderrechtenschending.

Naast bovenstaande werkzaamheden publiceert het Comité regelmatig General Comments. In deze General Comments wordt uitgewerkt hoe één of meer artikelen van het verdrag moeten worden geïnterpreteerd. Ook organiseert het Comité discussiedagen, waarin een van tevoren uitgekozen thema wordt besproken.

Het Comité komt jaarlijks drie keer bij elkaar in Genève en rapporteert iedere twee jaar aan de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.
Klik hier voor de officiële website van het VN-Kinderrechtencomité (Engelstalig).

Naast bovenstaande werkzaamheden publiceert het Comité regelmatig General Comments.