Main content

14 april 2014

Op 14 april, drie maanden na ratificatie door een tiende Staat, treedt het derde Facultatief Protocol Klachtenprocedure in werking. Het Protocol schept een internationale klachtmogelijkheid bij de Verenigde Naties voor minderjarigen van wie rechten worden geschonden. Nederland heeft het Protocol tot op heden echter niet geratificeerd. Het Kinderrechtencollectief roept de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken nogmaals op het Protocol direct te ondertekenen en te ratificeren.

Tien landen, Costa Rica, Duitsland, Spanje, Portugal, Montenegro, Slowakije, Albanië, Thailand, Bolivia en Gabon, tekenden en ratificeerden de Klachtenprocedure. Ten gevolge hiervan treedt het derde Facultatief Protocol Klachtenprocedure in werking.

Oproep ratificatie Protocol door Nederland
Het Kinderrechtencollectief is verheugd met de inwerkingtreding van het Derde Facultatief Protocol. Erkenning van de juridische status van minderjarigen die herstel van schending van hun rechten zoeken, is een belangrijke stap naar betere rechtsbescherming voor kinderen. Nederland heeft het Protocol tot op heden echter niet geratificeerd. Het Kinderrechtencollectief roept de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken nogmaals op het Protocol direct te ondertekenen en te ratificeren.

VN-Kinderrechtencomité onderzoekt klacht
Op grond van het Protocol kunnen minderjarigen en vertegenwoordigers een klacht indienen bij het Kinderrechtencomité van de Verenigde Naties. Hiervoor dienen wel alle nationale procedures benut te zijn, de minderjarige dient in eigen land geen gehoor te hebben gekregen. In dit kader verplicht het Protocol Staten tevens om nationale klachtprocedures vast te stellen. Daarnaast geeft het Protocol Staten het recht om te klagen over kinderrechtenschendingen die begaan worden door andere Staten.

Eind 2013 is door het Kinderrechtencollectief het verzoek bij de Tweede Kamerleden neergelegd om het Derde Facultatief Protocol in het kader van het 25-jarig bestaan van het VN-Kinderrechtenverdrag in 2014 te ondertekenen.