Main content

Op 1 maart 2016 treedt er in Nederland een verdrag in werking dat ervoor zorgt dat de Nederlandse regering vanaf dat moment verplicht is geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld te voorkomen en aan te pakken. Nederland heeft het verdrag op woensdag 19 november aangenomen.

Het verdrag heet het Verdrag van Istanbul (Turkije), omdat het in die stad tot stand is gekomen. In het verdrag staan opdrachten aan de Nederlandse regering om huiselijk geweld en geweld tegen vrouwen te stoppen. Nu het verdrag is aangenomen, is de Nederlandse wet op een aantal punten aangepast in lijn met dit verdrag, bijvoorbeeld als het gaat om meisjesbesnijdenis.

Het verdrag is voorlopig alleen geldig voor het Europese deel van Nederland en niet in het Caribische deel van Nederland. Caribisch Nederland wordt gevormd door de eilanden Bonaire, Saba en Sint Eustatius.

Klik op deze link voor een  overzicht van landen die het Verdrag tot nu toe hebben aangenomen.