caribisch nederland

Hieronder staat al ons nieuws over Caribisch Nederland.

PERSBERICHT: Het Kinderrechtencomité van de Verenigde Naties concludeert dat Nederland tekort schiet bij de naleving van het VN-Kinderrechtenverdrag. Het Comité uit vooral haar zorgen over de situatie van kwetsbare kinderen in het Koninkrijk der Nederlanden. Dat blijkt uit de aanbevelingen die het VN-Kinderrechtencomité vandaag publiceert. Het Comité van de VN spreekt zich eens in de […]

28 mei 2015 Het VN-Kinderrechtencomité laat zich vandaag tijdens de zitting van de Nederlandse regering kritisch uit over de kinderrechtensituatie in Nederland. “Het is goed nieuws dat de Nederlandse overheid de standpunten van kinderen een structurele plek wil geven bij het ontwikkelen van beleid, zegt Aloys van Rest, voorzitter van het Kinderrechtencollectief, “zorgelijke punten die […]

Staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 4 juli de vierde periodieke Nederlandse rapportage inzake implementatie VN-Kinderrechtenverdrag aan de Tweede Kamer gestuurd. In de rapportage legt Nederland verantwoording af over het gevoerde beleid op het terrein van kinderrechten. Op grond van artikel 44 IVRK zijn lidstaten die het VN-Kinderrechtenverdrag hebben geratificeerd […]