Main content

Op 14 November 2017 is de Algemene Aanbeveling nr. 35 over gender-gerelateerd geweld tegen vrouwen gepresenteerd door het VN-Vrouwenrechtencomité in Genève. Deze aanbeveling is een update van Algemene Aanbeveling nr. 19 uit 1992, destijds historisch omdat voor het eerst geweld tegen vrouwen werd gezien als genderdiscriminatie.

Het VN-Vrouwenrechtencomité benadrukt dat geweld tegen vrouwen ook schendingen van seksuele en reproductieve gezondheidsrechten omvat en dat deze Algemene Aanbeveling niet alleen van toepassing is op vrouwen, maar ook op meisjes. Paragraaf 14 van het document stelt namelijk: “Gender-gerelateerd geweld treft vrouwen gedurende hun gehele levenscyclus en dienovereenkomstig omvatten verwijzingen naar vrouwen in dit document ook meisjes.”

In de nieuwe Algemene Aanbeveling nr. 35 wordt ingegaan op het gender-gerelateerde karakter van geweld tegen vrouwen, voortbouwend op de werkzaamheden van het VN-Vrouwenrechtencomité en andere internationale mensenrechtenmechanismen, evenals ontwikkelingen op nationaal, regionaal en internationaal niveau. Dit is terechte aanvulling op de Aanbeveling uit 1992, waardoor geweld tegen vrouwen buiten de privésfeer is gebracht en binnen het internationale mensenrechtenkader geplaatst.

Na de lancering van de Algemene Aanbeveling vond een paneldiscussie plaats over de implementatie van de aanbeveling door Lidstaten als een instrument om regionale en internationale verplichtingen om gender-gerelateerd geweld tegen vrouwen aan te pakken. Onder de aanwezigen in de zaal waren Lidstaten, maatschappelijke organisaties, mensenrechteninstellingen, academici enVN- organisaties.

Download hier de nieuwe Algemene Aanbeveling nr. 35 over gender-gerelateerd geweld tegen vrouwen, d.d. 14 november 2017.