Main content

Op 14 November 2017 is de Algemene Aanbeveling nr. 35 over gendergerelateerd geweld tegen vrouwen gepresenteerd door het VN-Vrouwenrechtencomité in Genève. Deze aanbeveling is een update van Algemene Aanbeveling nr. 19 uit 1992. Destijds was deze Algemene Aanbeveling historisch omdat voor het eerst geweld tegen vrouwen werd gezien als genderdiscriminatie.

Het VN-Vrouwenrechtencomité benadrukt dat geweld tegen vrouwen ook schendingen van seksuele en reproductieve gezondheidsrechten omvat. Deze Algemene Aanbeveling is bovendien niet alleen van toepassing op vrouwen, maar ook op meisjes. Paragraaf 14 van het document stelt namelijk: “Gendergerelateerd geweld treft vrouwen gedurende hun gehele levenscyclus en dienovereenkomstig omvatten verwijzingen naar vrouwen in dit document ook meisjes.”

 

Gendergerelateerd geweld binnen het internationale kader mensenrechten

In de nieuwe Algemene Aanbeveling nr. 35 wordt ingegaan op het gendergerelateerde karakter van geweld tegen vrouwen. Hierin wordt voortgebouwd op de werkzaamheden van het VN-Vrouwenrechtencomité en andere internationale mensenrechtenmechanismen. Ook wordt voortgebouwd op ontwikkelingen op nationaal, regionaal en internationaal niveau. Dit is een terechte aanvulling op de Aanbeveling uit 1992, waardoor geweld tegen vrouwen buiten de privésfeer is gebracht en binnen het internationale mensenrechtenkader geplaatst.

Na de lancering van de Algemene Aanbeveling vond een paneldiscussie plaats over de implementatie van de aanbeveling door Lidstaten. Aanwezigen bespraken hoe zij de aanbeveling als een instrument kunnen gebruiken om regionale en internationale verplichtingen omtrent gendergerelateerd geweld tegen vrouwen aan te pakken. Onder de aanwezigen in de zaal waren Lidstaten, maatschappelijke organisaties, mensenrechteninstellingen, academici en VN- organisaties.

Download hier de nieuwe Algemene Aanbeveling nr. 35 over gendergerelateerd geweld tegen vrouwen, d.d. 14 november 2017.