Main content

Het VN-Kinderrechtencomité en het Comité voor de Bescherming van de Rechten van Migrantenwerkers en Familieleden hebben op 17 november 2017 twee nieuwe General Comments aangenomen. Deze General Comments gaan over de rechten van migrantenkinderen. De General Comments zijn gezaghebbende documenten die leidraad zouden moeten zijn voor het realiseren van kinderrechten in wetgeving, beleid en praktijk.

 

Onderzoek en weeg het belang van het kind

Beide General Comments onderstrepen de rechten van kinderen met een migratieachtergrond. Het belang van een kind moet een primary consideration zijn in alle omstandigheden en moet per kind beoordeeld worden onafhankelijk van de migratieautoriteiten. De belangen van het kind mogen niet gezien worden als zo maar een van de belangen. Er is hierbij een grote rol weggelegd voor kinderbeschermingsautoriteiten en de participatie van het kind. De Comités benadrukken dat kinderen eigen gronden kunnen hebben om asiel aan te vragen. De impact van een eventuele uitzetting op de ontwikkeling van het kind moet onderzocht worden. Bij terugkeer moet er een individueel terugkeerplan worden opgesteld voor effectieve re-integratie van het kind. Ook dient er monitoring en evaluatie plaats te vinden of de rechten van het kind na terugkeer worden verwezenlijkt.

 

Meer informatie:

Klik hier voor Joint general comment No. 3 (2017) of the Committee on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families and No. 22 (2017) of the Committee on the Rights of the Child on the general principles regarding the human rights of children in the context of international migration , d.d. 17 november 2017.

Klik hier voor Joint general comment No. 4 (2017) of the Committee on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families and No. 23 (2017) of the Committee on the Rights of the Child on State obligations regarding the human rights of children in the context of international migration in countries of origin, transit, destination and return, d.d. 17 november 2017.