Main content

Data en cijfers

Het Kinderrechtencollectief wil gemeenten graag van dienst zijn bij het verbeteren van hun jeugdbeleid. Onder meer door relevante cijfers te verzamelen en analyseren. Het Databoek Kinderen in Tel is al jaren een inspiratiebron voor innovatief lokaal jeugdbeleid. Sinds 2006 verschijnt elke twee jaar een Kinderen in Tel Databoek. Daarin wordt de leefsituatie van kinderen en jongeren per gemeente, provincie en zelfs per wijk in kaart gebracht. Daarnaast verschijnt er om het jaar een Databoek over een specifiek onderwerp.

Cijfers voor lokaal jeugdbeleid
Aan de hand van twaalf indicatoren wordt in het Databoek Kinderen in Tel inzichtelijk gemaakt in welke omstandigheden kinderen in Nederland leven. We kijken bijvoorbeeld naar speelruimte, kindermishandeling, achterstandsleerlingen, jeugdwerkloosheid, kinderen in uitkeringsgezinnen, tienermoeders, kinderen en jongeren binnen de jeugdzorg, kindersterfte en jeugdcriminaliteit. Kinderen in Tel biedt inzicht in ontwikkelingen en (onderlinge) verschillen in de leefsituatie van kinderen. Dit inzicht helpt om betere afwegingen te kunnen maken bij beleidsmatige keuzes en het realiseren van een goed lokaal jeugdbeleid. Het doel is de positie van kinderen verbeteren, in het bijzonder de armste en meest gemarginaliseerde groepen.

Op maat gemaakt
Meer dan één op de drie gemeenten in Nederland gebruikt de data van Kinderen in Tel als instrument voor de invulling of aanpassing van hun jeugdbeleid. Kinderen in Tel biedt naast het Databoek voor heel Nederland ook per gemeente op maat gemaakte rapporten.

Met het gemeentelijk rapport krijgt u:
* een dataset op wijkniveau
* een vergelijking met zelfde type (regio)gemeenten
* een trendanalyse (van 2005 tot 2015) op verschillende indicatoren
Dit alles wordt op overzichtelijke wijze gepresenteerd, waarbij opvallende resultaten worden uitgelicht.

Bestel hier uw gemeentelijk rapport voor € 1.000,- of kijk voor meer informatie op de website van Kinderen in Tel.