Main content

Budget

Om de rechten van kinderen te verwezenlijken is ook geld nodig. In artikel 4 van het Kinderrechtenverdrag staat dat de overheid hiervoor verantwoordelijk is. Zij maakt geld vrij voor bijvoorbeeld onderwijs, veiligheid en gezondheidszorg. Maar ook voor culturele activiteiten of hulp in de opvoeding.

Gemeenten & budget
Sinds 2015 zijn gemeenten in Nederland verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Van laagdrempelige en preventieve jeugdhulp tot de zwaarste vormen ervan. Zij krijgen van de Rijksoverheid een budget dat zij zelf moeten verdelen. Gemeenten hebben daarmee een belangrijke rol gekregen als het gaat om hulp aan kinderen en hun ouders. Zowel in de uitvoering als in het beheer van de financiën die daarmee gemoeid zijn.

Aanbevelingen van het Kinderrechtencomité
Het Kinderrechtencomité van de VN publiceerde in september 2016 een commentaar op artikel 4 uit het Kinderrechtenverdrag: ‘General comment No. 19 on public budgeting for the realization of children’s rights’. Hierin staan aanbevelingen over de manier waarop staten moeten zorgen voor voldoende, eerlijke en efficiënte financiering van onder andere gezondheid, voeding, onderwijs en bescherming van kinderen. Het is het eerste officiële VN-document dat gedetailleerde richtlijnen aan overheden geeft over hun wettelijke verplichting om te investeren in het realiseren van kinderrechten. Het Comité benadrukt dat het budgetteren van kinderrechten niet alleen bijdraagt aan de realisatie van deze rechten, maar op lange termijn zorgt voor een positieve impact op economische groei, duurzame en inclusieve ontwikkeling en sociale cohesie.

Internationale samenwerking
Het Kinderrechtenverdrag schrijft ook voor dat rijkere landen armere landen moeten steunen bij het realiseren van kinderrechten. In Nederland wordt een deel van het budget voor Ontwikkelingssamenwerking van het ministerie voor Buitenlandse Zaken hieraan besteed.

Lees de Engelse tekst van General Comment 19 of bekijk een video over de inhoud ervan (Engelstalig).

Neem contact op om de mogelijkheden te bespreken voor een training of advies op maat.