Main content

 

Op woensdag 20 december presenteerden Haagse schoolkinderen het regeerakkoord in kindertaal aan vicepremier en Minister van VWS Hugo de Jonge en Gert-Jan Segers, fractievoorzitter van de ChristenUnie in de Tweede Kamer. In het regeerakkoord staan de plannen van de Nederlandse regering voor de komende vier jaar. Samen met de bekroonde kinderboekenschrijver Rindert Kromhout en Gouden Penseel-winnaar en illustrator Jan Jutte heeft Save the Children, een van de leden van het Kinderrechtencollectief, een regeerakkoord in kindertaal ontwikkeld. Hiermee willen zij kinderen en jongeren meer betrekken bij de politiek en hen meer inspraak geven.

Het regeerakkoord in kindertaal in de klas
Het regeerakkoord in kindertaal komt met een kort filmpje met daarin een handleiding aan docenten. Zij kunnen aan de hand van een quiz en verschillende stellingen kinderen laten debatteren over de nieuwe plannen van het kabinet. Ook kunnen de kinderen onder begeleiding van hun docent een zogeheten ‘kindakkoord’ maken waarin zij met concrete aanbevelingen komen voor de regering. Het initiatief richt zich op kinderen in de laatste klassen van de basisschool en de eerste klassen van de middelbare school.

Kinderrechtenverdrag: recht op participatie
Volgens artikel 12 van het VN-Kinderrechtenverdrag zijn lidstaten verplicht kinderen te consulteren bij het ontwikkelen van (nationaal) beleid. Dit verdrag is ook door Nederland ondertekend. De overheid moet er dus voor zorgen dat het kind die mening ook kan uiten en dat er naar hem of haar wordt geluisterd. Er bestaan zelfs gedetailleerde richtlijnen en concrete aanbevelingen aan overheden hoe ze dit kunnen doen en hoe ze hun geld moeten besteden om aan de rechten van kinderen te voldoen. Belangrijk punt hierin is het regelmatig betrekken en consulteren van kinderen bij budgetbeslissingen.

Volgens de laatste Kinderrechtenrapportage (2015) van het Kinderrechtencomité, het orgaan dat internationaal toezicht houdt op de naleving van het Kinderrechtenverdrag, blijkt echter dat Nederland het op dit gebied niet zo goed doet. Het comité is bezorgd over het gebrek aan mogelijkheden voor Nederlandse kinderen om te participeren in beslissingen en beleid dat hen aangaat. Het comité beveelt de Nederlandse overheid aan om toolkits te ontwikkelen voor publieke consultatie over de ontwikkeling van nationaal beleid.

Maar om kinderen te kunnen betrekken bij het maken van beleid en budgetbeslissingen, zoals het Kinderrechtenverdrag voorschrijft, moeten zij wel eerst kunnen begrijpen waar deze over gaan. Het regeerakkoord in kindertaal is daarbij een goed begin, zodat kinderen snappen wat deze plannen voor Nederland precies betekenen.

Klik hier om het regeerakkoord in kindertaal te downloaden.