Main content

Op woensdag 20 december presenteerden Haagse schoolkinderen het regeerakkoord in kindertaal aan Hugo de Jong (vicepremier en Minister van VWS) en Gert-Jan Segers (fractievoorzitter van de ChristenUnie in de Tweede Kamer). In het regeerakkoord staan de plannen van de Nederlandse regering voor de komende vier jaar. Save the Children, een van de leden van het Kinderrechtencollectief, heeft een regeerakkoord in kindertaal ontwikkeld. Zij schakelden hiervoor de hulp in van de bekroonde kinderboekenschrijver Rindert Kromhout en van Gouden Penseel-winnaar en illustrator Jan Jutte. Met het regeerakkoord in kindertaal willen zij kinderen en jongeren meer betrekken bij de politiek en hen meer inspraak geven.

 

Het regeerakkoord in kindertaal in de klas

Het regeerakkoord in kindertaal komt met een kort filmpje met daarin een handleiding aan docenten. Docenten kunnen aan de hand van een quiz en verschillende stellingen kinderen laten debatteren over de nieuwe plannen van het kabinet. Ook kunnen de kinderen onder begeleiding van hun docent een zogeheten ‘kindakkoord’ maken. Daarin kunnen zij concrete aanbevelingen voor de regering opstellen. Het initiatief richt zich op kinderen in de laatste klassen van de basisschool en de eerste klassen van de middelbare school.

 

Kinderrechtenverdrag: recht op participatie

Volgens artikel 12 van het VN-Kinderrechtenverdrag zijn lidstaten verplicht kinderen te consulteren bij het ontwikkelen van (nationaal) beleid. Dit verdrag is ook door Nederland ondertekend. De overheid moet er dus voor zorgen dat kinderen hun mening kunnen uiten. En dat er naar die mening wordt geluisterd. Er bestaan zelfs gedetailleerde richtlijnen en concrete aanbevelingen aan overheden hoe ze dit kunnen doen. Ook zijn er richtlijnen voor hoe overheden hun geld moeten besteden om aan de rechten van kinderen te voldoen. Een belangrijk punt hierin is het regelmatig betrekken en consulteren van kinderen bij budgetbeslissingen.

Internationaal wordt er toezicht gehouden op de naleving van het Kinderrechtenverdrag door het Kinderrechtencomité. Volgens de laatste Kinderrechtenrapportage (2015) van dit comité blijkt dat Nederland het op dit gebied niet zo goed doet. Het Kinderrechtencomité is bezorgd over het gebrek aan mogelijkheden voor Nederlandse kinderen om te participeren in beslissingen en beleid dat hen aangaat. Daarom beveelt het comité de Nederlandse overheid aan om toolkits te ontwikkelen voor publieke consultatie over de ontwikkeling van nationaal beleid.

Maar om kinderen te kunnen betrekken bij het maken van beleid en budgetbeslissingen, moeten zij natuurlijk wel eerst kunnen begrijpen waar deze over gaan. Het regeerakkoord in kindertaal is daarbij een goed begin. Zo kunnen kinderen snappen wat deze plannen voor Nederland precies betekenen.

Klik hier om het regeerakkoord in kindertaal te downloaden.