Main content

Op 23 maart 2016 is door de Mensenrechtenraad de resolutie ‘Information and communications technology and child sexual exploitation’ aangenomen. Dit gebeurde in het kader van de jaarlijkse dag van de rechten van het kind. De resolutie spoort staten aan tot wettelijke bescherming van kinderen tegen online seksueel misbruik en uitbuiting. De rechten van kinderen dienen namelijk zowel online als offline beschermd te worden.

De resolutie roept op tot een veilige, inclusieve en versterkende benadering van online bescherming, geheel in overeenstemming met het VN-Kinderrechtenverdrag.