Main content

Stop kindhuwelijken en laat meisjes, meisjes zijn

24/11/2016

Buiten spelen, naar school gaan, sporten en dromen over de toekomst, dat is wat je elk meisje gunt. Wereldwijd lopen meisjes de kans om te maken te krijgen met geweld, onderdrukking en discriminatie. Op 11 oktober is het Wereldmeisjesdag, dit jaar staat deze dag in het teken van vooruitgang. Om dit te monitoren is dataverzameling belangrijk. De VN Special Rapporteur van geweld tegen vrouwen, Dubravka Šimonovic riep eerder dit jaar alle lidstaten op om de situatie van meisjes in kaart te brengen om te zorgen dat meisjes veilig opgroeien, vrij van geweld en met gelijke kansen.

De oproep van Wereldmeisjesdag dit jaar is om te investeren in dataverzameling met aandacht voor meisjes, zodat gestuurd kan worden op een specifieke aanpak. Een van de grote problemen die in de weg staat van de voortuitgang, zijn kindhuwelijken. In 2012, tijdens de eerste Wereldmeisjesdag, werd door een groep van VN-mensenrechtenexperts gesteld dat “net als alle vormen van slavernij, dienen gedwongen huwelijken op jonge leeftijd strafbaar te zijn, (te worden gecriminaliseerd) en kan een kindhuwelijk niet worden gerechtvaardigd vanwege traditionele, religieuze, culturele of economische redenen. Een kindhuwelijk is een huwelijk waarbij tenminste een van de partijen, een kind is.”

Volgens de Afrikaanse Unie kan er bij een kindhuwelijk vanuit worden gegaan dat “het kindhuwelijk een veelzijdig sociaal-cultureel en endemische schadelijke praktijk is (..)  die invloed heeft op de  persoonlijke ontwikkeling en toekomstige kansen, de gezondheid en het welzijn van kinderen, met nadelige gevolgen voor kinderen, vrouwen, gezinnen, gemeenschappen en landen in het algemeen.”

Diverse kinderrechtenorganisaties, waaronder Defence for Children, werken in verschillende Afrikaanse landen om kindhuwelijken tegen te gaan en te investeren in de economische vooruitgang van meisjes. Samen met Plan Nederland en Terre des Hommes, als de Girls Advocacy Alliance, strijdt zij om onder andere kindhuwelijken aan te vechten. Samen wordt er gelobbyd bij de overheid en gepleit voor wetgeving die meisjes beschermt en vragen we aandacht bij de lokale overheid en bewindspersonen om meisjes te beschermen.

Laat meisjes, meisjes zijn!