besluitvorming

Elke dag worden beslissingen genomen die het leven van kinderen beïnvloeden. Deze beslissingen variëren van het uit huis plaatsen van een kind tot het straffen van minderjarigen of beslissingen over speciaal onderwijs. Artikel 12 van het VN-Kinderrechtenverdrag bepaalt dat kinderen hun mening mogen geven over belangrijke beslissingen die hen aangaan. Bovendien stelt artikel 3 van […]