facultatief protocol

19/07/2022 De Nederlandse overheid heeft nog steeds geen besluit genomen over de ratificatie van het Facultatief Protocol bij onder andere het VN-Kinderrechtenverdrag. Het Kinderrechtencollectief pleit voor ondertekening en ratificatie van het Facultatief Protocol, ook wel Klachtenprotocol genoemd. Hiermee zal de rechtspositie van kinderen in Nederland flink worden versterkt.

20/05/2021 De besluitvorming over ratificatie van het facultatief protocol bij onder andere het VN-Kinderrechtenverdrag is nog niet rond.  Het Kinderrechtencollectief pleit onder andere samen met Ieder(in) bij de Tweede Kamer voor ondertekening en ratificatie van het facultatief protocol, ook wel Klachtenprotocol genoemd, zodat Nederlandse kinderen kunnen klagen bij de VN.