familie

Hieronder staat al ons nieuws over familie.

23/01/2017 – Ieder jaar krijgen 70.000 kinderen in Nederland te horen dat hun ouders uit elkaar gaan. Het Klokhuis wil met deze speciale serie voor kinderen dit gevoelige onderwerp meer bespreekbaar maken.

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden oordeelt in een zaak dat het betreffende kind in haar ontwikkeling wordt bedreigd doordat zij niet weet wie haar biologische vader is en de moeder niet bereid of in staat is haar uit eigen beweging, zo nodig met hulp, daarover voor te lichten. Dit is in strijd met artikel 8 Europees Verdrag […]