Main content

Op 22 maart 2017 heeft de rechtbank in Utrecht een interessante uitspraak gedaan. Het ging om een meisje dat een brief aan de kinderrechter had geschreven waarin zij vroeg of zij voortaan bij haar vader mocht gaan wonen, in plaats van bij haar moeder. Het meisje is uitgenodigd voor een gesprek met de kinderrechter. Tijdens dit gesprek kon zij uitleggen waarom zij graag bij haar vader wil wonen. Na dit gesprek heeft de kinderrechter een uitspraak gedaan. Deze uitspraak is in kindvriendelijke taal opgeschreven, zodat ook het meisje de beslissing van de rechter goed zou begrijpen.

Het recht om je mening te geven     

De uitspraak in kindvriendelijke taal sluit goed aan bij internationale wetten en regels. Zo staat in artikel 12 van het Kinderrechtenverdrag dat ieder kind het recht heeft om zijn of haar mening te geven. Naar deze mening moet goed worden geluisterd, rekening houdend met de leeftijd en ontwikkeling van het kind. In General Comment 12 staat dat, wanneer een kind zijn of haar mening heeft gegeven, het belangrijk is dat het kind ook hoort wat er met zijn of haar mening is gedaan. Tot slot staat in de Richtlijnen voor kindvriendelijke rechtspraak, die zijn opgesteld door de Raad van Europa, dat rechterlijke uitspraken waarbij kinderen zijn betrokken, moeten worden uitgelegd op een manier die zij goed kunnen begrijpen. Dat geldt zeker voor de gevallen waarin de kinderrechter de mening van het kind niet volgt.

Meer kindvriendelijke uitspraken

Het is niet de eerste keer dat een rechter een kindvriendelijke uitspraak doet. Zo deed een Engelse rechter in 2016 al een uitspraak in kindvriendelijke taal, en deed een rechter in Rotterdam dit onlangs ook. Het is een positieve ontwikkeling dat rechters hun uitspraken in kindvriendelijke taal formuleren. Dat sluit goed aan bij internationale wetten en regels en het maakt het voor het kind makkelijker om te begrijpen waarom de kinderrechter zijn beslissing heeft genomen. Het is dan ook zeker te hopen dat er in de toekomst meer kindvriendelijke uitspraken volgen!

Lees hier de kindvriendelijke uitspraak van de rechtbank Utrecht

Lees hier de kindvriendelijke uitspraak van de rechtbank Rotterdam

Lees hier de kindvriendelijke uitspraak van de Engelse rechter