jongerenparticipatie

21/11/2022 Het VN-Kinderrechtencomité vraagt kinderen en jongeren om feedback te geven op de net gepubliceerde eerste versie van General Comment no. 26. Deze General Comment gaat over het verband tussen kinderrechten en leefomgeving (het milieu), met speciale aandacht voor klimaatverandering.

04/10/2022 Op Jongeren Prinsjesdag is het UNICEF-Jongerenadvies 2022 overhandigd aan de leden van de Tweede Kamer. Hierin geven jongeren concrete aanbevelingen aan de politiek hoe zij volgens hen met bepaalde onderwerpen aan de slag zouden moeten. Het advies gaat over mentaal welzijn, onderwijs en jongerenparticipatie met betrekking tot de overheid.

27/06/2022 Het VN-Kinderrechtencomité heeft een concept gemaakt voor General Comment nr. 26. Dit nieuwe General Comment gaat over kinderrechten en klimaat met specifieke aandacht voor klimaatveranderingen. De klimaatcrisis is een kinderrechtencrisis, omdat klimaatveranderingen een grote impact hebben op het leven van kinderen.

24/05/2022 Op 23 mei is in Den Haag de inspiratiebundel van artikelen ‘Jongeren en hun zorgen voor morgen’ gepubliceerd. Jongeren (0-27 jaar) maken zich zorgen om hun toekomst. De bundel is gemaakt door de veertien adviesraden van de regering en het parlement en roept de samenleving en politiek op om te zorgen dat de huidige en toekomstige jonge generaties een hoopvolle toekomst tegemoet kunnen gaan.