Overheid

20/09/2022 “Bere-interessant”, zo omschrijft Brigitte Boswinkel, coördinator van het Kinderrechtencollectief, de pre-sessie van de op Nederland gerichte Universal Periodic Review (UPR) van de VN-Mensenrechtenraad. Brigitte sprak de raad toe en ging het gesprek aan met verschillende actoren om kinderrechten op de kaart te zetten en een eerlijk beeld te geven van de kinderrechtensituatie in Nederland.

19/07/2022 De Nederlandse overheid heeft nog steeds geen besluit genomen over de ratificatie van het Facultatief Protocol bij onder andere het VN-Kinderrechtenverdrag. Het Kinderrechtencollectief pleit voor ondertekening en ratificatie van het Facultatief Protocol, ook wel Klachtenprotocol genoemd. Hiermee zal de rechtspositie van kinderen in Nederland flink worden versterkt.