uithuisplaatsing

11-01-2021 Margot Ende is, als algemeen directeur van Het Vergeten kind, tot op het bot gemotiveerd te strijden voor kinderen in moeilijke thuissituaties. Door partnerschap aan te gaan met het Kinderrechtencollectief staat zij sterker in deze strijd. Gezamenlijk verandering aanjagen, dat is wat ze wilt. En dat gaat lukken, want zo is ze dan ook wel weer.

21/10/21 Afgelopen week werd bekend dat tussen 2015 en 2020 zo’n 1.115 kinderen van gedupeerden van de Toeslagenaffaire uit huis zijn geplaatst. Volgens het VN-Kinderrechtenverdrag mag het scheiden van kinderen en hun ouders alleen plaatsvinden onder zeer bijzondere omstandigheden. Als blijkt dat door toedoen van de overheid onrechtmatige uithuisplaatsingen zijn gedaan, dan is dit zeer zorgelijk.