Main content

Vandaag presenteert het Innocenti Research Centre, het onderzoeksinstituut van UNICEF in Florence, een nieuw rapport. Het ‘Report Card 09 – The children left behind’ meet de ongelijkheid in het welzijn van kinderen in ‘s-werelds rijkste landen (OESO landen) wat betreft gezondheid, materiële welzijn en onderwijs. Daarbij gaat het om de kloof tussen de kinderen die gemiddeld op welzijn scoren (de ‘normale’ situatie) en de 10% laagst scorende kinderen. Centrale vraag in het onderzoek is: hoever laat een land kinderen achterop raken?  Het rapport geeft voor het eerst een ranglijst van de 24 OESO landen. Nederland maakt deel uit van een kleine groep landen waar ongelijkheid tussen kinderen het kleinst is. Lees hier meer.

7 december 2010