Main content

Op 15 december presenteerde Eurochild haar jaarlijkse European Semester Report. Eurochild is het netwerk van Europese kinderrechtenorganisaties. In het rapport identificeert zij voor Nederland diverse positieve ontwikkelingen voor kinderen. Zo is er meer aandacht voor de gevolgen van armoede onder kinderen. De maatregelen zijn echter met name gericht op het verkleinen van deze gevolgen, zodat kinderen zoveel mogelijk ‘mee kunnen doen’. Het is volgens Eurochild belangrijk om daarnaast aandacht te blijven besteden aan de grondoorzaken van armoede. Eurochild doet de aanbeveling aan de Nederlandse overheid om het minimuminkomen voor alleenstaande ouders te verhogen én het voorbehoud op artikel 26 IVRK (het recht op sociale zekerheid) in te trekken.

Landenprofiel Nederland

Vast onderdeel van het Europees Semester Report zijn landenprofielen. Hierin wordt voor ieder land specifiek uiteen gezet waar de uitdagingen liggen op het gebied van kinderrechten. Het landenprofiel van Nederland ziet allereerst uitdagingen op armoede onder kinderen op het gebied van minimuminkomen en toegang tot sociale zekerheid. Maar ook op andere onderwerpen staat Nederland nog voor uitdagingen. Toegang tot onderwijs en zorg, met name lokaal, is een zorgpunt. Ook de situatie van vluchtelingenkinderen en het regelen van verblijfsrecht via het Kinderpardon blijft een punt van aandacht. Daarnaast zou jongerenparticipatie in Nederland beter ingebed moeten worden in beleid en praktijk.

Weinig kindgerichte aanbevelingen

Het Europees Semester is het kader voor de afstemming van economisch beleid van de lidstaten van de Europese Unie. Het rapport geeft de voortgang van het Europees Semester weer op het gebied van kinderrechten in ieder land in Europa en de effecten op de Europese Unie als geheel. Ondanks de toegenomen focus op sociale bescherming van EU-burgers, bevatten de richtlijnen van uit de Europese Unie nog altijd weinig kindgerichte aanbevelingen. Daarnaast maken tegenstrijdige aanbevelingen het lastig voor EU-lidstaten om economisch en sociaal beleid op elkaar af te stemmen. In het huidige Europa waarin armoede onder kinderen een groot probleem blijft, ligt voor de Europese Unie een belangrijke rol om prioriteit te geven aan de sociale bescherming van kinderen

Klik hier voor het Europese Semester Report van Eurochild, d.d. 15 december 2017.