Main content

Verschillende VN-lidstaten laten zich op 10 mei kritisch uit tegen Nederland over de positie van minderjarige vluchtelingen, discriminatie van minderheidsgroepen en uitsluiting van personen met een beperking. Dit deden zij tijdens het derde VN-Mensenrechtenexamen, de ‘Universal Periodic Review’ van Nederland. Over de naleving van kinderrechten gaven de VN-lidstaten aanbevelingen over onder andere grensdetentie, alleenstaande minderjarige vreemdelingen, de noodzaak tot harmonisatie van kinderrechten en de gebrekkige rechtspositie van kinderen. Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken was aanwezig bij het vijfjaarlijkse mensenrechtenexamen en reageerde op de aanbevelingen van lidstaten.

Ratificeer het Klachtprotocol voor kinderen

Op een aantal onderwerpen op het gebied van kinderrechten is nog flink werk aan de winkel, zo vinden VN-lidstaten als Bulgarije, Ghana, Frankrijk en Panama. In totaal doen twaalf lidstaten de aanbeveling aan Nederland om zo snel mogelijk het Optioneel Protocol nr. 3 bij het VN-Kinderrechtenverdrag, inzake een communicatieprocedure te ratificeren. Dit Protocol creëert een internationale klachtmogelijkheid bij het VN-Kinderrechtencomité voor minderjarigen van wie rechten worden geschonden. Nederland heeft het Klachtprotocol tot op heden niet geratificeerd.

Grensdetentie en toegang tot gezondheidszorg

Nederland werd door diverse landen aangesproken op haar verantwoordelijkheden op het gebied van de rechten van alleenstaande minderjarige vreemdelingen. Zambia, Tunesië en Ghana maken zich grote zorgen om de verdwijningen van deze kinderen. Tevens stellen diverse lidstaten, waaronder Kenia en Guatemala, dat grensdetentie van kinderen moet stoppen en dat in het belang van kinderen naar alternatieven moet worden gezocht. Portugal en de Malediven benadrukken het belang van toegang tot gezondheidszorg voor vluchtelingenkinderen. Ook de kwetsbare positie van minderheidsgroepen, waaronder Roma-kinderen, komt aan bod. Peru, Roemenië en Rusland vragen om mensen- en kinderrechten te harmoniseren voor het gehele Koninkrijk der Nederlanden, dus ook in Caribisch Nederland. Verschillende landen verzoeken Nederland daarnaast haar voorbehouden bij het VN-Kinderrechtenverdrag op te heffen, onder andere op het recht op sociale zekerheid.

De aanbevelingen bieden een kans om de realisatie van mensen- en kinderrechten verder te brengen. De aanbevelingen van de VN-Mensenrechtenraad worden geacht opgevolgd te worden, Nederland moet in een reactie aan de VN aangeven of zij de aanbevelingen enkel noteert of ook accepteert. Het Kinderrechtencollectief zal de opvolging van de aanbevelingen door Nederland nauwlettend volgen.