Main content

24 maart 2015

In gezinnen waar hulp wordt verleend na huiselijk geweld, maakt de helft van de kinderen na 1,5 jaar nog steeds ernstig geweld mee. En de meeste mishandelde kinderen krijgen geen hulp voor hun trauma’s. Schokkende conclusies uit het onderzoek naar huiselijk geweld in de G4.

Onderwerpen in deze TKM:
•    Hugo de Jonge, wethouder & Taskforcelid: ‘We kunnen kindermishandeling terugdringen’. Lees verder.
•    Gevraagd: gemeentebestuurders met ambitie & lef. Lees verder.
•    Nieuw instrument Veilig Thuis: geweld in gezinnen beoordelen. Lees verder.
•    Kinderen in de vrouwenopvang: ‘Veiligheid is meer dan geweld voorkomen’. Lees verder.
•    Anouchka werd mishandeld: ‘Er werd over me gepraat niet met me’. Lees verder.
•    7 kostbare langetermijngevolgen van kindermishandeling. Lees verder.
•    Snelle zorg na seksueel misbruik. Lees verder.

Klik hier voor meer informatie.

Om gemeenten te ondersteunen en te inspireren bij de aanpak van kindermishandeling ontvangen deze week alle burgemeesters, wethouders, raadsleden en beleidsambtenaren de speciale, gedrukte én online uitgave van Augeo’s Tijdschrift over Kindermishandeling en Huiselijk geweld(TKM).

Deze TKM maakte Augeo samen met het Kinderrechtencollectief. Een collectief dat zich inzet voor een betere naleving van de rechten van kinderen in ons land. Want alle kinderen hebben het recht veilig op te groeien! Het Kinderrechtencollectief bestaat onder meer uit: Defence for Children, Augeo, Bernard van Leer Foundation en Stichting Kinderpostzegels Nederland.