Main content

Kinderrechten? Waar moet je zijn?

Het Kinderrechtencollectief is in 1995 opgericht en bestaat uit Defence for Children, de Nederlandse Jeugd Raad, Bernard van Leer Foundation, Stichting Kinderpostzegels Nederland, UNICEF Nederland, Ieder(in) en Save the Children. Samen hebben we de missie om ervoor te zorgen dat de rechten van kinderen, zoals vastgelegd in het VN-kinderrechtenverdrag, in Nederland gewaarborgd zijn. In overheidsbeleid, in wetgeving, in de praktijk van organisaties en van iedereen die met kinderen te maken heeft. Daar waar de rechten van kinderen in Nederland geschonden worden, zien wij het als onze taak om voor deze kinderen en hun rechten op te komen. Het Nederlands Jeugdinstituut is als onafhankelijk adviseur verbonden aan het Kinderrechtencollectief.

We geven voorlichting over kinderrechten. Om ervoor te zorgen dat kinderen krijgen waar ze recht op hebben, moet immers iedereen in Nederland, jong en oud, weten wat kinderrechten inhouden. Ook adviseren we de regering hoe kinderrechten in Nederland kunnen worden gewaarborgd en waar nog verbeteringen nodig zijn. De Nederlandse regering schrijft eens in de vijf jaar aan het Kinderrechtencomité van de Verenigde Naties een rapport over hoe het gaat met de rechten van kinderen in Nederland. Naast deze overheidsrapportage sturen wij namens de kinderrechtenorganisaties ook een rapportage aan het Kinderrechtencomité in Geneve waarin wij onze visie geven op de stand van zaken rond kinderrechten in Nederland. Dit zijn de leden van het Kinderrechtencollectief:

Defence for Children

Defence for Children is een internationale organisatie die opkomt voor de rechten van kinderen. Ze bevordert kinderrechten in Nederland en daarbuiten op basis van het VN-Kinderrechtenverdrag. Defence for Children is ervan overtuigd dat kinderrechten alleen echt versterkt kunnen worden als de rechten van kinderen vastgelegd zijn in wet- en regelgeving en er continu toezicht plaatsvindt op de naleving ervan. Defence for Children houdt dat daarom goed in de gaten en gebruikt daarbij ook rechterlijke uitspraken over het Kinderrechtenverdrag en andere verdragen die een link hebben met kinderrechten.

Stichting Kinderpostzegels Nederland

Kinderpostzegels gelooft in de eigen kracht van elk kind. We willen dat kinderen – ongeacht de situatie, plaats of omstandigheden waarin ze opgroeien – de kans krijgen het beste en het mooiste uit zichzelf te halen. Met onze steun krijgen ze die kans. We werken aan drie thema´s in Nederland en in het buitenland: Onderwijs, Pleegzorg en Traumaverwerking. We kunnen deze kinderen helpen mede dankzij de Kinderpostzegelactie. De Kinderpostzegelactie is uniek in de wereld. Door de actie leren Nederlandse schoolkinderen om iets over te hebben voor kinderen die het minder goed hebben. Ons motto is dan ook: voor kinderen, door kinderen.

Ieder(in)

Ieder(in) is de koepelorganisatie van mensen met een lichamelijke handicap, verstandelijke beperking of chronische ziekte. Met 250 aangesloten organisaties is Ieder(in) het grootste Nederlandse netwerk van mensen met een beperking en belangenbehartiger van meer dan twee miljoen mensen. Ieder(in) maakt zich sterk voor een samenleving waarin iedereen kan meedoen en niemand wordt uitgesloten. Dit betekent dat de huidige maatschappij zich veel meer moet instellen op kinderen en volwassenen met een beperking of chronische ziekte. Zij moeten kunnen rekenen op zorg en ondersteuning op maat. En zij moeten, net als iedereen, vrij kunnen kiezen hoe ze willen wonen, leren, werken en reizen.

NJR

NJR is het jongerennetwerk van Nederland. Wij staan voor een wereld waarin jongeren het beste uit zichzelf halen en daar een positieve invloed mee hebben op hun omgeving. Om dat te bereiken verbinden we jongeren met zichzelf, met elkaar en met degenen die de wereld vormgeven.

Save the Children

Save the Children bewaakt de rechten van het kind en komt in actie als deze rechten geschonden worden. Samen met onze partners en donateurs zorgen we ervoor, dat elk kind een eerlijke kans krijgt om te kunnen worden wie ze zijn. Een goede gezondheid, de kans om te leren en een beschermde omgeving zijn hiervoor basisvoorwaarden. In tijden van nood zijn we als eerste ter plaatse en gaan we als laatste weg. Hierbij is geen berg ons te hoog om op te komen voor de moeilijkst bereikbare kinderen. Onze oplossingen komen voort uit de keiharde werkelijkheid van kinderen en de ervaring die we in ons bijna 100 jarig bestaan hebben opgebouwd.

UNICEF Nederland

UNICEF is de kinderrechtenorganisatie van de Verenigde Naties en moet er voor zorgen dat kinderrechten wereldwijd bewaakt worden. De hulp van UNICEF is grootschalig: dankzij uitgebreide samenwerkingsverbanden en het mandaat van de VN is UNICEF in staat om miljoenen kinderen te bereiken. UNICEF geeft niet alleen noodhulp, maar zorgt ook voor blijvende verbeteringen voor kinderen zoals voldoende eten, schoon water, hulp bij ziekte en goed onderwijs. UNICEF Nederland doet aan fondsenwerving voor het uitvoeren van allerlei programma’s en vraagt aandacht voor kinderen die het moeilijk hebben in Nederland.

Bernard van Leer Foundation

De Bernard van Leer Foundation is een internationale stichting die middelen en kennis ter beschikking stelt ter verbetering van de ontwikkeling en de rechten van met name jonge kinderen tussen 0 en 4 jaar. Het fonds werd in 1949 in Nederland opgericht en is gevestigd in Den Haag. De Bernard van Leer Foundation werkt in meer dan 50 landen en laat zich leiden door de visie dat investeren in kinderen gelijkstaat aan investeren in de toekomst.

Nederlands Jeugdinstituut

Het Nederlands Jeugdinstituut is een landelijk kennisinstituut voor jeugd- en opvoedingsvraagstukken en is als onafhankelijk adviseur verbonden aan het Kinderrechtencollectief. Het Nederlands Jeugdinstituut biedt kennis, advies en praktische hulpmiddelen aan gemeenten, (onderwijs)instellingen en professionals die zich met jeugd- en opvoedingsvraagstukken bezighouden. Het doel van het Nederlands Jeugdinstituut is dat ieder kind in Nederland veilig en gezond opgroeit en de ondersteuning krijgt die het nodig heeft.