Main content

Thema’s

Kinderrechten: wat zijn het en waar gaan ze over?

Alle kinderen en jongeren hebben rechten. Deze staan beschreven in het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties. Het verdrag definieert ‘kind’ als ieder persoon die nog geen achttien jaar oud is. Kinderrechten zijn afspraken die gemaakt zijn tussen bijna alle Staten in de wereld over verschillende onderwerpen waarvan gezegd is: dit zijn wij kinderen minimaal verschuldigd. Deze levensomstandigheden, deze kansen en deze bescherming.

Kinderrechten raken aan zo ongeveer alles waar kinderen mee te maken kunnen krijgen. De voor velen voor de hand liggende onderwerpen zoals onderwijs, gezondheid, rol van familie en ouders, vrijheid van geloof en het mogen hebben en uiten van een mening. Het gaat ook over het recht op een naam en een nationaliteit. Een dak boven je hoofd en spelen. Bescherming tegen mishandeling, misbruik en uitbuiting. Een ook over bescherming tegen discriminatie, oorlogsgeweld, en de specifieke bescherming van bijvoorbeeld gehandicapte kinderen en vluchtelingenkinderen.

Kinderrechten: ingedeeld in thema’s

Vaak speelt er in een situatie meer dan één kinderrecht. Ze hebben vaak met elkaar te maken en kunnen elkaar aanvullen. Het Kinderrechtenverdrag bevat 54 artikelen, waarin alle verschillende kinderrechten zijn benoemd. Ze omvatten een breed scala aan levensterreinen, situaties en omstandigheden waar kinderen zoal mee te maken (kunnen) hebben. Al deze verschillende rechten zijn samen te vatten en onder te verdelen in dertien overkoepelende thema’s. Klik op het thema voor meer informatie.

 1. Familie
 2. Gezond leven
 3. Veiligheid
 4. Educatie
 5. Spelen
 6. Privacy
 7. Participatie
 8. Handicap
 9. Werk
 10. Jeugdhulp
 11. Jeugdstrafrecht
 12. Migratie
 13. Belang van het kind