Main content

Thema’s

Wat zijn kinderrechten en waar gaan ze over?

Alle kinderen en jongeren hebben rechten. En al deze rechten staan beschreven in het Internationaal Verdrag van de Rechten van het Kind. In het Kinderrechtenverdrag definieert de VN een ‘kind’ als ieder persoon die nog geen achttien jaar oud is.

Kinderrechten zijn afspraken die gemaakt zijn tussen bijna alle Staten in de wereld. Ze gaan over verschillende onderwerpen waarvan gezegd is: dit zijn wij de kinderen in onze wereld minimaal verschuldigd. We willen iedereen onder de 18 jaar dus minimaal deze levensomstandigheden, deze kansen en deze bescherming bieden.

Kinderrechten raken aan zo ongeveer alles waar kinderen mee te maken kunnen krijgen. Allereerst natuurlijk aan de onderwerpen die voor velen voor de hand liggen. Onderwerpen zoals onderwijs, gezondheid, de rol van familie en ouders, vrijheid van geloof, het mogen hebben van een mening en het mogen uiten van deze mening. Maar het gaat ook over het recht op een naam en op een nationaliteit. Het recht op een dak boven je hoofd en op spelen. En het recht op bescherming tegen mishandeling, misbruik en uitbuiting. Tot slot gaan de kinderrechten over bescherming tegen discriminatie en oorlogsgeweld. En over de specifieke bescherming van bijvoorbeeld gehandicapte kinderen en vluchtelingenkinderen.

Kinderrechten: ingedeeld in thema’s

Vaak speelt er in een situatie meer dan één kinderrecht. Veel kinderrechten hebben namelijk met elkaar te maken en kunnen elkaar goed aanvullen. Het Kinderrechtenverdrag bevat in totaal 54 artikelen. In deze 54 artikelen zijn alle verschillende kinderrechten benoemd. Ze omvatten een breed scala aan levensterreinen, situaties en omstandigheden waar kinderen zoal mee te maken (kunnen) hebben. Al deze verschillende rechten zijn samen te vatten en onder te verdelen in dertien overkoepelende thema’s. Hieronder staan deze thema’s, klik erop voor meer informatie.

 1. Familie
 2. Gezond leven
 3. Veiligheid
 4. Educatie
 5. Spelen
 6. Privacy
 7. Participatie
 8. Handicap
 9. Werk
 10. Jeugdhulp
 11. Jeugdstrafrecht
 12. Migratie
 13. Belang van het kind