Main content

Wie zijn wij

Het Kinderrechtencollectief is in 1995 opgericht en bestaat uit 8 kinderrechtenorganisaties. Dit zijn Defence for Children, de Nederlandse Jeugd Raad, Bernard van Leer Foundation, Stichting Kinderpostzegels Nederland, UNICEF Nederland, Ieder(in) en Save the Children. Samen hebben we de missie om ervoor te zorgen dat de rechten van kinderen in Nederland gewaarborgd zijn. Deze kinderrechten zijn vastgelegd in het VN-kinderrechtenverdrag. We willen dat kinderrechten worden gewaarborgd in overheidsbeleid, in wetgeving, in de praktijk van organisaties en van iedereen die met kinderen te maken heeft. Worden de rechten van kinderen in Nederland geschonden? Dan zien wij het als onze taak om voor deze kinderen en hun rechten op te komen!

Het Kinderrechtencollectief geeft voorlichting over kinderrechten. Om ervoor te zorgen dat kinderen krijgen waar ze recht op hebben, moet immers iedereen in Nederland, jong en oud, weten wat kinderrechten precies inhouden. Ook adviseren we de regering hoe kinderrechten in Nederland kunnen worden gewaarborgd en waar nog verbeteringen nodig zijn. De Nederlandse regering schrijft eens in de vijf jaar aan het Kinderrechtencomité van de Verenigde Naties een rapport over hoe het gaat met de rechten van kinderen in Nederland. Naast deze overheidsrapportage sturen wij namens de kinderrechtenorganisaties een rapportage aan het Kinderrechtencomité in Geneve. Hierin geven wij onze onze visie op de stand van zaken rond kinderrechten in Nederland. Het Nederlands Jeugdinstituut is als onafhankelijk adviseur verbonden aan het Kinderrechtencollectief.

Hieronder staat een toelichting over de leden van het Kinderrechtencollectief:

 

Defence for Children

Defence for Children is een internationale organisatie die opkomt voor de rechten van kinderen. Ze bevordert kinderrechten in Nederland en daarbuiten op basis van het VN-Kinderrechtenverdrag. Defence for Children is ervan overtuigd dat kinderrechten alleen echt versterkt kunnen worden als de rechten van kinderen vastgelegd zijn in wet- en regelgeving. En als er continu toezicht plaatsvindt op de naleving ervan. Defence for Children houdt dat daarom goed in de gaten. Ze gebruikt daarbij ook rechterlijke uitspraken over het Kinderrechtenverdrag en andere verdragen die een link hebben met kinderrechten.

Stichting Kinderpostzegels Nederland

Kinderpostzegels gelooft in de eigen kracht van elk kind. We willen dat kinderen de kans krijgen het beste en het mooiste uit zichzelf te halen. Ongeacht de situatie, plaats of omstandigheden waarin ze opgroeien. Met onze steun krijgen ze die kans. We werken aan drie thema’s in Nederland en in het buitenland: Onderwijs, Pleegzorg en Traumaverwerking. Mede dankzij de Kinderpostzegelactie kunnen we kinderen helpen. De Kinderpostzegelactie is uniek in de wereld. Door de actie leren Nederlandse schoolkinderen om iets over te hebben voor kinderen die het minder goed hebben. Ons motto is dan ook: voor kinderen, door kinderen.

 

Ieder(in)

Ieder(in) is de koepelorganisatie van mensen met een lichamelijke handicap, verstandelijke beperking of chronische ziekte. Met 250 aangesloten organisaties is dit het grootste Nederlandse netwerk van mensen met een beperking. Ieder(in) is belangenbehartiger van meer dan twee miljoen mensen. Deze koepelorganisatie maakt zich sterk voor een samenleving waarin iedereen kan meedoen en niemand wordt uitgesloten. Dit betekent dat de huidige maatschappij zich veel meer moet instellen op kinderen en volwassenen met een beperking of chronische ziekte. Deze mensen moeten namelijk kunnen rekenen op zorg en ondersteuning op maat. En zij moeten, net als iedereen, vrij kunnen kiezen hoe ze willen wonen, leren, werken en reizen.

 

NJR

NJR is het jongerennetwerk van Nederland. Wij staan voor een wereld waarin jongeren het beste uit zichzelf halen en daar een positieve invloed mee hebben op hun omgeving. Daarom verbinden we jongeren met zichzelf, met elkaar en met degenen die de wereld vormgeven.

Save the Children

Save the Children bewaakt de rechten van het kind. En we komen in actie als deze rechten geschonden worden. Samen met onze partners en donateurs zorgen we ervoor dat elk kind een eerlijke kans krijgt om te kunnen worden wie ze zijn. Hiervoor zijn een goede gezondheid, de kans om te leren en een beschermde omgeving basisvoorwaarden. In tijden van nood zijn we als eerste ter plaatse en gaan we als laatste weg. Hierbij is geen berg ons te hoog: ook voor de moeilijkst bereikbare kinderen komen we op. Onze oplossingen komen voort uit de keiharde werkelijkheid van kinderen. En uit de ervaring die we in ons bijna 100 jarig bestaan hebben opgebouwd.

UNICEF Nederland

UNICEF is de kinderrechtenorganisatie van de Verenigde Naties en moet er voor zorgen dat kinderrechten wereldwijd bewaakt worden. De hulp van UNICEF is grootschalig. Dankzij uitgebreide samenwerkingsverbanden en het mandaat van de VN is UNICEF namelijk in staat om miljoenen kinderen te bereiken. UNICEF geeft niet alleen noodhulp, maar zorgt ook voor blijvende verbeteringen voor kinderen. Bijvoorbeeld door voldoende eten, schoon water, hulp bij ziekte en goed onderwijs te bieden. UNICEF Nederland doet aan fondsenwerving voor het uitvoeren van allerlei programma’s en vraagt aandacht voor kinderen die het moeilijk hebben in Nederland.

 

Bernard van Leer Foundation

De Bernard van Leer Foundation is een internationale stichting. Deze stichting stelt middelen en kennis ter beschikking om de ontwikkeling en de rechten van kinderen te verbeteren. En dan met name van jonge kinderen tussen de 0 en 4 jaar. Het fonds werd in 1949 in Nederland opgericht en is gevestigd in Den Haag. De Bernard van Leer Foundation werkt in meer dan 50 landen. Hierbij laat het fonds zich leiden door de visie dat investeren in kinderen gelijkstaat aan investeren in de toekomst.

Nederlands Jeugdinstituut

Het Nederlands Jeugdinstituut is een landelijk kennisinstituut voor jeugd- en opvoedingsvraagstukken. Het is als onafhankelijk adviseur verbonden aan het Kinderrechtencollectief. Het Nederlands Jeugdinstituut biedt kennis, advies en praktische hulpmiddelen aan gemeenten, (onderwijs)instellingen en professionals die zich met jeugd- en opvoedingsvraagstukken bezighouden. Het doel van het Nederlands Jeugdinstituut is dat ieder kind in Nederland veilig en gezond opgroeit en de ondersteuning krijgt die het nodig heeft.