Online veiligheid

20/07/2023 De digitale wereld biedt kinderen veel mogelijkheden. Bijvoorbeeld op het gebied van sociale contacten en het ontwikkelen van vaardigheden. Diezelfde digitale wereld kan ook heel onveilig zijn. In een wereld die zich, met name voor jongeren, voor een groot deel online afspeelt, is het belangrijk dat de rechten van het kind ook daar gewaarborgd zijn.

04/07/2023 Elf kinderrechtenorganisaties hebben een dringende oproep gedaan aan de Tweede Kamer. Op 29 juni werd tijdens een debat gesproken over een nieuwe EU-verordening, een document met regels die gelden in alle lidstaten van de EU, om online seksueel misbruik van kinderen te voorkomen en te bestrijden. De organisaties roepen de Tweede Kamer in hun brief op om de nieuwe EU-wet aan te nemen.

16/05/2023 Sinds de komst van het internet is de verspreiding van foto’s en video’s van seksueel misbruik van kinderen drastisch toegenomen. Europa blijkt hier een spilfunctie in te hebben. Om (online) kindermisbruik te voorkomen en te bestrijden heeft de Europese Commissie in maart 2022 een wetsvoorstel gepresenteerd, de kernleden van het Kinderrechtencollectief steunen dit wetsvoorstel.

22/03/2021 – Op 12 maart 2021 is door de Universiteit Leiden en Waag een code voor kinderrechten gelanceerd voor het ontwerpen en ontwikkelen van digitale diensten. Dit gebeurde in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De code biedt handvatten aan ontwerpers en ontwikkelaars om de fundamentele rechten van kinderen bij digitale diensten te waarborgen.