Main content

Thema: Privacy

Recht op privacy

Alle kinderen hebben recht op privacy. Zij moet worden beschermd tegen inmenging in hun privé- of gezinsleven, huis of briefwisselingen. Voor ouders betekent dit dat zij niet ongevraagd de post of het dagboek van hun kinderen mogen lezen.

Vaak levert dit recht op privacy onduidelijkheden op. Er rijzen dan vragen. Bijvoorbeeld: Moet een moeder kloppen op de deur van haar puberende zoon, voordat ze naar binnen stapt? Mogen kinderen meedoen aan alle spelletjes en shows op TV? Mag een school de rapportcijfers van een kind zomaar delen met anderen? Kan een portret van een kind zomaar op een website of in de krant worden gezet?

Op de laatste vraag geeft dit kinderrecht trouwens een duidelijk antwoord: nee. Er moet altijd eerst toestemming worden gevraagd aan het kind en de ouders. Het privé houden van persoonlijke gegevens, met name op het internet, is erg belangrijk. Kinderen delen eenvoudig informatie via internet met anderen die ze niet goed kennen. Hierdoor lopen zij het risico op cyberpesten met alle gevolgen van dien.

Wanneer een kind te maken krijgt met het jeugdstrafrecht speelt het recht op privacy ook een rol. Vanwege de leeftijd en kwetsbaarheid van kinderen is het van belang dat hun privacy wordt beschermd. Mag er bijvoorbeeld bij jongeren die een strafbaar feit hebben gepleegd DNA-materiaal worden afgenomen om dit vervolgens op te slaan in de DNA-databank?

Relevante kinderrechten:

Relevante General Comments

Het Kinderrechtencomité heeft een General Comment geschreven dat speciale relevantie heeft voor het thema ‘privacy’: