Main content

Verdragstekst
Lid 1 Geen enkel kind mag worden onderworpen aan willekeurige of onrechtmatige inmenging in zijn of haar privéleven, in zijn of haar gezinsleven, zijn of haar woning of zijn of haar correspondentie, noch aan enige onrechtmatige aantasting van zijn of haar eer en goede naam.

Lid 2 Het kind heeft recht op bescherming door de wet tegen zodanige inmenging of aantasting.

Kern
Ieder kind heeft recht op privacy. De overheid moet kinderen beschermen tegen inmenging in hun privé- en gezinsleven.

Toelichting
Het recht op privacy betekent voor ouders bijvoorbeeld dat zij niet ongevraagd de post of het dagboek van hun kinderen mogen lezen. Vanaf een bepaalde leeftijd is eerst kloppen op hun kamerdeur voor het binnenkomen, ook een vorm van het respecteren van de privacy van een kind.

Het recht op privacy houdt ook in dat er niet zomaar een foto van een kind op een website of in een krant of tijdschrift geplaatst mag worden. Daarvoor moet eerst toestemming worden gevraagd aan het kind en de ouders. Het betekent ook dat er niet zomaar informatie mag worden prijsgegeven over kinderen. Scholen of hulpverleners mogen niet zomaar rapportcijfers of informatie over het welbevinden van een kind doorgeven aan anderen, zonder dat zij hiervoor toestemming hebben.

Het recht op privacy is met de komst van het internet veel sneller in het geding. Het is steeds normaler om allerlei persoonlijke informatie op internet te zetten. Dit geldt ook voor sociale media. Omdat het niet altijd duidelijk is wie deze persoonlijke informatie te zien krijgt is het verstandig om goed na te denken over welke informatie je wel en niet  op internet zet of met anderen deelt via sociale media. Het is belangrijk dat kinderen informatie ontvangen over de gevaren van internet en sociale media en wat zij kunnen doen om veilig gebruik te maken van online media.

Het recht op privacy houdt ook in dat kinderen beschermd worden tegen elke vorm van laster, dus het inbreuk plegen op de goede naam en eer van een kind. Zo moet de overheid kinderen ook beschermen tegen het ongewild of onbedoeld verspreiden van privacygevoelige informatie of privébeelden van kinderen, via internet of andere media.

Meer informatie: