Main content

Thema: Belang van het kind

Het belang van het kind

De belangen van het kind moeten altijd in alle beslissingen een eerste overweging vormen. Dat geldt voor beslissingen die ouders nemen, bijvoorbeeld over bij wie het kind staat ingeschreven als de ouders zijn gescheiden. Het geldt voor jeugdhulpverleners die ondersteuning bieden aan het gezin, voor scholen die onderwijs bieden aan het kind, maar ook voor de overheid en gemeenten die bepaald beleid opstellen dat van invloed is op kinderen.

Een ander voorbeeld vormt de IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, die een beslissing moet nemen over een verblijfsvergunning. Wanneer de IND het belang van het kind meeweegt dan maken de consequenties van de beslissing voor het kind deel uit van de overweging. Dit recht is overkoepelend en hangt nauw samen met het recht van het kind om zijn mening te geven over alle aangelegenheden die hem betreffen: het recht om gehoord te worden. Uiteraard moet met die mening wat worden gedaan. Zonder rekening te houden met de mening en wensen van het kind is het moeilijk om ook daadwerkelijk beslissingen te nemen die in zijn belang zijn.

Relevante General Comments

Het Kinderrechtencomité heeft een aantal General Comments geschreven die speciale relevantie hebben voor het thema ‘belang van het kind’:

Relevante kinderrechten:

Wilt u nog meer informatie over dit thema? Kijk dan hier verder.