Main content

Thema: Belang van het kind

Het belang van het kind

Het belang van het kind moeten altijd in alle beslissingen een eerste overweging vormen. Dat geldt allereerst voor beslissingen die ouders nemen. Bijvoorbeeld de beslissing over bij wie het kind staat ingeschreven als de ouders zijn gescheiden. Maar het geldt ook voor jeugdhulpverleners die ondersteuning bieden aan het gezin, voor scholen die onderwijs bieden aan het kind, en voor de overheid en gemeenten die bepaald beleid opstellen dat van invloed is op kinderen.

Een ander voorbeeld vormt de IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, die een beslissing moet nemen over een verblijfsvergunning. Wanneer de IND het belang van het kind meeweegt dan maken de consequenties van de beslissing voor het kind deel uit van de overweging. Dit recht is overkoepelend en hangt bovendien nauw samen met het recht van het kind om zijn mening te geven over alle aangelegenheden die hem betreffen: het recht om gehoord te worden. Uiteraard moet met die mening wat worden gedaan. Zonder rekening te houden met de mening en wensen van het kind is het immers moeilijk om ook daadwerkelijk beslissingen te nemen die in zijn belang zijn.

 

Relevante General Comments

Het Kinderrechtencomité heeft een aantal General Comments geschreven die speciale relevantie hebben voor het thema ‘het belang van het kind’:

 

Relevante kinderrechten:

Wilt u nog meer informatie over dit thema? Kijk dan hier verder.

Overige thema’s

 1. Familie
 2. Gezond leven
 3. Veiligheid
 4. Educatie
 5. Spelen
 6. Privacy
 7. Participatie
 8. Handicap
 9. Werk
 10. Jeugdhulp
 11. Jeugdstrafrecht
 12. Migratie
 13. Belang van het kind