Main content

Nieuws

 • Belang van het kind moet voorop bij realisatie regeerakkoord 

  Het Kinderrechtencollectief heeft het regeerakkoord met belangstelling gelezen. Het is nu belangrijk dat het beleid van het nieuwe kabinet leidt tot positieve effecten voor kinderen in Nederland en in Caribisch Nederland.

 • Straatkinderen krijgen via VN sterkere rechtspositie

  24/7/2017 Het VN-Kinderrechtencomité uit regelmatig haar bezorgdheid over de rechten en het welzijn van kinderen en families die op straat leven, in het VN-Kinderrechtenverdrag was echter nog geen directe verwijzing naar deze groep kinderen. Daar is nu verandering in gekomen, in juni heeft het Kinderrechtencomité het General Comment No. 21 (2017) on Children in Street Situations uitgebracht.

 • Kinderombudsman volwaardig toezichthouder kinderrechten

  21/07/2017 De Kinderombudsman heeft zich in de afgelopen vijf jaar heeft ontwikkeld tot een volwaardig toezichthouder op de naleving van kinderrechten in Nederland. Dit blijkt uit de Evaluatie van de Wet Kinderombudsman.

 • Het recht om een behandeling te weigeren

  18/07/2017 Het gerechtshof Amsterdam bevestigt: geen gedwongen chemokuur voor 12-jarige jongen

 • Kinderombudsman publiceert rapport Caribisch Nederland

  06/07/2017 Op 5 juli heeft Kinderombudsman Margrite Kalverboer een rapport gepubliceerd over kinderen in Bonaire, Saba en Sint Eustatius. Uit het rapport blijkt dat de meeste kinderen zich gelukkig voelen en dat zij vinden dat zij in een fijne omgeving opgroeien.

 • Oproep: jongeren gezocht voor een interview over vrijheidsbeperking

  05/07/2017 Zit je in een jeugdhulpinstelling of jeugd GGZ-instelling of heb je daar pas gezeten? Dan zijn we op zoek naar jou.

 • Krijgen minderjarigen te maken met stroomstootwapens?

  04/07/2017 Defence for Children, een van de leden van het Kinderrechtencollectief, is van mening dat het stroomstootwapen niet toegepast mag worden bij minderjarigen. Daarom wil de kinderrechtenorganisatie graag weten of en hoe vaak het stroomstootwapen wordt gebruikt bij minderjarigen.

 • Gezinsmigratiebeleid moet op de schop

  10/05/2017 Op 10 mei heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie een baanbrekende uitspraak gedaan. Het Hof oordeelt dat een buitenlandse ouder verblijfsrecht toe kan komen bij een Nederlands kind. Het Hof heeft duidelijk gemaakt dat de rechten van de kinderen de doorslag geven.

 • Kansen voor alle kinderen in armoede

  27/06/2017 Op 13 juni lanceerde staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een website met informatie over financiële ondersteuning voor ouders die hun kinderen deel willen laten nemen aan sport, muziek of activiteiten op school.

 • Rechtszaken bij VN-Kinderrechtencomité

  20/06/2017 Kinderen hebben onder het Facultatief Protocol bij het VN-Kinderrechtenverdrag, de mogelijkheid om een klacht in te dienen. Het VN-Kinderrechtencomité heeft in 2016 en 2017 veertien klachten ontvangen, waarin nationale rechtsmiddelen reeds zijn uitgeput.

 • Duurzame ontwikkeling vraagt ambitieuze aanpak overheid

  06/06/2017 Voor het eerst is er een beeld geschetst van de Nederlandse uitvoering van de Sustainable Development Goals. Uit de rapportage blijkt dat er grote zorgen zijn, onder andere op het gebied van kinderrechten.

 • Kindvriendelijke rechtspraak

  23/05/2017 - Op 22 maart 2017 heeft de rechtbank in Utrecht een uitspraak is in kindvriendelijke taal opgeschreven, zodat ook het meisje de beslissing van de rechter goed zou begrijpen.