Main content

Thema: Werk

Wat is kinderarbeid?

Kinderen moeten worden beschermd tegen kinderarbeid. Maar wat is kinderarbeid? Onder kinderarbeid valt economische exploitatie en het verrichten van gevaarlijk of schadelijk werk. Of het verrichten van werk dat onder bepaalde voorwaarden verboden is. Dit uitgangspunt sluit aan bij het onderscheid tussen kinderarbeid en economische activiteiten dat ook de ILO (International Labour Organization) maakt.

Toch is er ook werk dat door kinderen wordt gedaan, wat geen economische exploitatie is maar wel een vorm van kinderarbeid. Denk aan werk in het eigen huishouden.

Werk dient verboden te worden als het: gevaarlijk is, onderwijs er door belemmerd wordt, schadelijk is voor de gezondheid en/of schadelijk is voor de lichamelijke, geestelijke, intellectuele, zedelijke of maatschappelijke ontwikkeling van het kind. Maar ouders mogen hun kind natuurlijk wel vragen om de auto te wassen. En kinderen mogen vanaf een bepaalde leeftijd licht werk doen, zoals een krantenwijk.

Werk waardoor onderwijs belemmerd wordt, hangt allereerst samen met het recht op onderwijs. Daarnaast hangt het samen met de plicht van verdragspartijen om schoolbezoek te bevorderen en vroegtijdig schoolverlaten te verminderen. Het Comité voor de Rechten van het Kind verwijst regelmatig naar de bepalingen uit ILO 138 en ILO 182 en stimuleert Staten deze verdragen te ratificeren en te implementeren. De overheid moet in het bijzonder zorgen voor:

 • minimumleeftijd(en) voor toelating tot betaald werk;
 • voorschriften voor een passende regeling van werktijden en arbeidsvoorwaarden;
 • passende straffen of andere maatregelen die zorgen voor de uitvoering van het recht op bescherming tegen kinderarbeid.

Relevante kinderrechten:

 

Alle thema’s:

 1. Familie
 2. Gezond leven
 3. Veiligheid
 4. Educatie
 5. Spelen
 6. Privacy
 7. Participatie
 8. Handicap
 9. Werk
 10. Jeugdhulp
 11. Jeugdstrafrecht
 12. Migratie
 13. Belang van het kind