Main content

Verdragstekst

Lid 1 De Staten die partij zijn, erkennen het recht van het kind te worden beschermd tegen economische exploitatie en tegen het verrichten van werk dat naar alle waarschijnlijkheid gevaarlijk is of de opvoeding van het kind zal hinderen, of schadelijk zal zijn voor de gezondheid of de lichamelijke, geestelijke, intellectuele, zedelijke of maatschappelijke ontwikkeling van het kind.

Lid 2 De Staten die partij zijn, nemen wettelijke, bestuurlijke en sociale maatregelen en maatregelen op onderwijsterrein om de toepassing van dit artikel te waarborgen. Hiertoe, en de desbetreffende bepalingen van andere internationale akten in acht nemend, verbinden de Staten die partij zijn zich er in het bijzonder toe:
a. een minimumleeftijd of minimumleeftijden voor toelating tot betaald werk voor te schrijven;
b. voorschriften te geven voor een passende regeling van werktijden en arbeidsvoorwaarden;
c. passende straffen of andere maatregelen voor te schrijven ter waarborging van de daadwerkelijke uitvoering van dit artikel.

Kern

Kinderen moeten beschermd worden tegen kinderarbeid.

Toelichting

Kinderen hebben recht op bescherming tegen economische uitbuiting en tegen werk dat gevaarlijk en schadelijk is voor hun gezondheid en ontwikkeling. De overheid moet een minimumleeftijd voor arbeid vaststellen en aangepaste werktijden en arbeidsvoorwaarden voor kinderen en jongeren.

Dit betekent niet dat kinderen nooit mogen werken, want leuk werk voor jongeren is goed voor hun ontwikkeling. Ze leren met geld om te gaan, verantwoordelijkheid te dragen en zelfstandig te worden.

In Nederland mogen kinderen vanaf hun dertiende een aantal uren per week werken. Het is dus niet verboden om een bijbaantje te hebben of stage te lopen. De werkomstandigheden moeten wel veilig zijn en het werk mag niet te zwaar zijn of nadelig voor hun gezondheid en ontwikkeling. Kinderen met een bijbaantje moeten wel naar school blijven gaan, tijd hebben voor huiswerk en voldoende uitgerust zijn voor school.

Kijk hier om te kijken welk werk je vanaf welke leeftijd mag doen.

Meer informatie: