Main content

Verdragstekst

De Staten die partij zijn, verbinden zich ertoe het kind te beschermen tegen alle vormen van sexuele exploitatie en sexueel misbruik. Hiertoe nemen de Staten die partij zijn met name alle passende nationale, bilaterale en multilaterale maatregelen om te voorkomen dat:
a. een kind ertoe wordt aangespoord of gedwongen deel te nemen aan onwettige sexuele activiteiten;
b. kinderen worden geëxploiteerd in de prostitutie of andere onwettige sexuele praktijken;
c. kinderen worden geëxploiteerd in pornografische voorstellingen en pornografisch materiaal.

Kern

Kinderen moeten bescherm worden tegen seksuele uitbuiting en misbruik.

Toelichting

Het kind heeft recht op bescherming tegen seksuele uitbuiting en seksueel misbruik. Er zijn verschillende vormen van seksueel misbruik. Het seksueel misbruik kan binnen de familie plaatsvinden (incest) of kinderen kunnen misbruikt worden door een leraar, een vriend van de familie of een andere bekende. Hier komt geen geld of handel aan te pas. Wel richt het veel schade aan bij het kind. Bij commerciële seksuele uitbuiting van kinderen worden kinderen seksueel misbruikt door een volwassene tegen betaling. Er zijn vier vormen van commerciële seksuele uitbuiting van kinderen: kinderprostitutie, handel in minderjarigen voor seksuele doeleinden, kindersekstoerisme en kinderpornografie. Overheden moeten er alles aan doen om kinderen hiertegen te beschermen.

Kinderen die seksueel worden uitgebuit en misbruikt, ondervinden daar vaak hun hele leven de negatieve gevolgen van. Zowel op lichamelijk, psychisch als emotioneel vlak. Essentieel is dat slachtoffers passende opvang, behandeling en begeleiding krijgen en dat volwassenen die seks hebben met kinderen worden gestraft.

Seks tussen een kind en een volwassene is niet goed omdat de verhouding tussen hen ongelijk is. Een kind is door zijn of haar leeftijd en onervarenheid altijd de mindere en de zwakkere. Als jongeren van ongeveer dezelfde leeftijd experimenteren met seks, is dat iets anders. Jongeren moeten dan wel leren om respectvol met elkaar om te gaan en hoe ze grenzen kunnen trekken. Goede voorlichting is daarom onmisbaar in de strijd tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag, seksueel misbruik, seksueel geweld en uitbuiting. De overheid moet maatregelen nemen om seksueel misbruik en seksuele exploitatie te voorkomen. Ook moet de overheid ervoor zorgen dat slachtoffers hulp kunnen krijgen. Kijk bij artikel 39 voor meer informatie hierover.

Naast het VN-Kinderrechtenverdrag biedt het Facultatief Protocol voor de Verkoop van kinderen, Kinderprostitutie en Kinderpornografie extra bescherming aan minderjarige slachtoffers van (seksuele) uitbuiting en mensenhandel.

Meer informatie