Main content

Verdragstekst

De Staten die partij zijn, beschermen het kind tegen alle andere vormen van exploitatie die schadelijk zijn voor enig aspect van het welzijn van het kind.

Kern

Kinderen hebben recht op bescherming tegen alle vormen van uitbuiting die schadelijk zijn voor het welzijn van het kind.

Toelichting

Kinderen moeten beschermd worden tegen alle andere vormen van uitbuiting die schadelijk zijn voor het welzijn en de ontwikkeling van het kind. Verschillende vormen van uitbuiting en misbruik hebben een eigen artikel in het VN-Kinderrechtenverdrag, namelijk bescherming tegen kindermishandeling (artikel 19), bescherming tegen kinderarbeid (artikel 32), bescherming tegen seksueel misbruik (artikel 34), bescherming tegen kinderhandel (artikel 35) en bescherming tegen uitbuiting in oorlogssituaties, zoals kindsoldaten (artikel 38). Alle overige vormen van uitbuiting en misbruik vallen onder dit artikel.

Een voorbeeld van andere vormen van misbruik is de handel in organen. Het is verboden om ouders of kinderen organen te laten afstaan voor geld.

Meer informatie