Main content

Thema: Educatie

Educatie

Alle kinderen hebben recht op onderwijs. Elk land moet volgens het VN-Kinderrechtenverdrag basisonderwijs gratis beschikbaar stellen, voortgezet onderwijs aanmoedigen en vroegtijdig schoolverlaten tegengaan. Toch volgen wereldwijd 263 miljoen kinderen geen onderwijs. Dit zijn niet alleen kinderen die in een conflictgebied of in armoede leven. Ook in Nederland zijn er ongeveer 16.000 kinderen die niet naar school gaan. Terwijl er in Nederland een leerplicht is.

Recht op onderwijs houdt in dat er passend onderwijs beschikbaar moet zijn voor kinderen. Onderwijs dat aansluit op de capaciteiten van een kind. En onderwijs dat erop gericht is de persoonlijkheid, talenten en geestelijke en lichamelijke vermogens van het kind zo volledig mogelijk te ontplooien. Dit betekent ook dat er onderwijs moet zijn voor kinderen met een beperking. Daarnaast moet onderwijs het kind respect bijbrengen voor mensenrechten en de basiswaarden van een vrije samenleving.

Een kind moet geleerd worden respect te hebben voor zijn ouders, zijn culturele identiteit, taal en waarden. En voor de culturele achtergrond van anderen. Ook is het belangrijk om het kind voor te bereiden op een zelfstandig leven en te leren eerbied te hebben voor de natuurlijke omgeving. Kinderen uit minderheidsgroepen moeten het recht hebben om hun eigen cultuur of godsdienst te beleven en hun eigen taal te leren spreken.

Tijdens de jaarlijkse Dag van de Leerplicht, op de derde donderdag van maart, wordt stilgestaan bij het recht op onderwijs.

 

Relevante kinderrechten

 

Relevante General Comments

Het Kinderrechtencomité heeft een aantal General Comments geschreven die speciale relevantie hebben voor het thema ‘educatie’:

 

Alle thema’s

 1. Familie
 2. Gezond leven
 3. Veiligheid
 4. Educatie
 5. Spelen
 6. Privacy
 7. Participatie
 8. Handicap
 9. Werk
 10. Jeugdhulp
 11. Jeugdstrafrecht
 12. Migratie
 13. Belang van het kind