Main content

Thema: Migratie

Migratie

Alle rechten uit het Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK) gelden voor alle kinderen die in Nederland verblijven. Dus ook voor kinderen die met het migratierecht te maken hebben. Ze mogen niet op grond van hun afkomst of het feit dat ze geen verblijfsvergunning hebben gediscrimineerd worden.

Vluchtelingenkinderen worden bovendien gezien als een groep kinderen die extra kwetsbaar is door wat zij in het land van herkomst en tijdens hun vlucht hebben meegemaakt. Zij hebben daarom recht op speciale bescherming. Daarbij geldt dat, wanneer kinderen van hun ouders zijn gescheiden, zij recht hebben op regelmatig contact met hun ouders. Ook moet ervoor gezorgd worden dat zij zo snel mogelijk met hun ouders worden herenigd.

Relevante kinderrechten

Relevante General Comments

Het Kinderrechtencomité heeft een aantal General Comments geschreven die speciale relevantie hebben voor het thema ‘migratie’:

Alle thema’s

 1. Familie
 2. Gezond leven
 3. Veiligheid
 4. Educatie
 5. Spelen
 6. Privacy
 7. Participatie
 8. Handicap
 9. Werk
 10. Jeugdhulp
 11. Jeugdstrafrecht
 12. Migratie
 13. Belang van het kind