Main content

 

De Mulock Houwer-lezing 2016 gaat over vluchtelingengezinnen in Nederland. Hoe kunnen ouders hun kinderen in tijden van oorlog beschermen en wat betekent dat voor de opvang van vluchtelingengezinnen in Nederland?

Mulock Houwer-lezing 2016
Op 24 november 2016 wordt voor de zesde keer de Mulock Houwer-lezing georganiseerd. Dit jaar wordt de lezing verzorgd door Carla van Os en staat deze in het teken van vluchtelingengezinnen in Nederland. Met als titel: ‘Broodje Pastrami: opvoeden in crisistijd’ zal Carla van Os de vraag voorleggen hoe ouders hun kinderen in tijden van hun oorlog beschermen en wat dat betekent voor de opvang van vluchtelingengezinnen in Nederland. Carla van Os werkt als onderzoeker bij het Onderzoek- en Expertisecentrum voor Kinderen en Vreemdelingenrecht van de Faculteit Gedrags- & Maatschappijwetenschap van de Rijksuniversiteit Groningen.

Daniël Quirijn Robert Mulock Houwer
De naam van de lezing, Mulock Houwer, verwijst naar de invloedrijke doener en denker Daniël Quirijn Robert Mulock Houwer (1903-1985). Hij speelde een grote rol in de geschiedenis van de kinderbescherming en jeugdzorg en had veel aandacht voor het kind en zijn sociale omgeving.

Uitreiking Nationale Jeugdhulpprijzen
Na afloop van de Mulock Houwer-lezing worden de Nationale Jeugdhulpprijzen 2016 uitgereikt en staan dit jaar in het teken van hulp en ondersteuning van vluchtelingenkinderen. Gemeenten hebben momenteel veel te maken met de opvang van vluchtelingen. Het aantal minderjarige vluchtelingen is het afgelopen jaar verdubbeld ten opzichte van 2014. De Nationale Jeugdhulpprijzen gaan naar inspirerende en kansrijke initiatieven die erop gericht zijn op te komen voor de rechten van vluchtelingenkinderen.

De Mulock Houwer-lezing is een initiatief van het Nederlands Jeugdinstituut en Defence for Children in samenwerking met Pro Juventute, de Hogeschool Leiden en de Canon Sociaal Werk.

Aanmelden voor de Mulock Houwer-lezing kan door het aanmeldformulier in te vullen.