Main content

Waarom doen wij dat?

Waarom is er een Kinderrechtencollectief?

Verschillende organisaties hebben in het Kinderrechtencollectief de krachten gebundeld, omdat we weten dat we samen sterker staan. Het Kinderrechtencollectief geeft voorlichting, stimuleert kennisuitwisseling, adviseert overheden en maatschappelijke instellingen en zet aan tot actie daar waar kinderrechten in het geding zijn. Doordat we als een collectief naar buiten treden, hebben we meer impact. Met elkaar vormen we een stevige gesprekspartner voor de overheid.

Waakhond voor kinderrechten

Nederland is sinds 1995 verplicht om zich te houden aan het Kinderrechtenverdrag. Gelukkig gaat het met de meeste kinderen in Nederland goed. De realiteit is echter ook dat nog niet alle rechten voor ieder kind in Nederland optimaal zijn gewaarborgd en worden gerespecteerd. Kinderrechten moeten daarom bewaakt en levend gehouden worden, omdat zij voor veel kinderen nog geen vanzelfsprekendheid zijn. Het Kinderrechtencollectief fungeert als die waakhond door maatschappelijk debat te initiëren en door de overheid en andere organisaties te adviseren over mogelijke verbeteringen. Ook rapporteert het Kinderrechtencollectief, naast de overheid, elke vijf jaar aan het VN-Kinderrechtencomité over hoe het gaat met de naleving van het Kinderrechtenverdrag in Nederland.

Lees meer over het Kinderrechtenverdrag en onze VN-rapportage.