Main content

Inspiratie & Verdieping

Het Kinderrechtencollectief organiseert op verzoek participatieve uitwisselings- en verdiepingsbijeenkomsten voor lokale (beleids)ambtenaren en jeugdhulpverleners. Deze bijeenkomsten dienen als middel om kennis uit te wisselen en te bepalen op welke thema’s samenwerking gewenst is. De bijeenkomsten geven partijen de kans om stil te staan bij kinderrechten en de betekenis daarvan in de praktijk voor de lokale actoren in kwestie. Hierbij wordt rekening gehouden met de context van specifieke gemeenten. Zo kan het worden gezien als vertrekpunt voor het maken en verzorgen van trainingen, seminars en (digitale) leermodules. Een agent tijdens een training: “Ik denk dat dat kinderrechtenverdrag onderschat wordt. Het is een hele goede toolkit.”

Op maat

We bieden gemeenten de mogelijkheid van op maat gemaakte trainingen voor (beleids)ambtenaren en jeugdhulpverleners. Op maat gemaakt betekent, opgesteld in overleg. Samen inventariseren we hoe het werkterrein eruitziet en of er specifieke vragen leven in de betreffende gemeente of organisatie waar wij kunnen helpen een antwoord op te vinden. Op die manier is een training geen eenzijdige wijze van kennisoverdracht, maar een participatief wederkerig leerproces.

Borging

Naast trainingen kan ook blijken dat er behoefte is aan het organiseren van een seminar of het ontwikkelen van een digitale trainingsmodule die partijen op elk gewenst tijdstip kunnen doorlopen. Deze mogelijkheden worden allemaal besproken en samen wordt gekozen voor de vorm die het beste past bij de vraag vanuit de gemeente. Een goede borging van kinderrechten in regelgeving- en beleid is op alle niveaus belangrijk. Daarom wordt aan gemeenten en jeugdhulpinstanties tevens de mogelijkheid geboden om hun regels en beleid, van gemeentelijk beleidsstuk tot handelingsprotocol van de wijkteams, te laten toetsen aan de hand van de internationale en nationale regelgeving. Waar nodig zullen aanbevelingen worden gedaan tot verbetering en de mogelijkheden worden verkend om dit leerproces samen verder te brengen.

Contact

Heeft u behoefte aan een training over kinderrechten? Benieuwd of bestaand beleid, protocollen of werkwijzen voldoen aan de vereisten die kinderrechten daaraan stellen? Neem dan vooral contact op!