kinderombudsman

Hieronder staat al ons nieuws over de kinderombudsman.

Op woensdag 10 februari heeft Aloys van Rest, de voorzitter van het Kinderrechtencollectief, een informatief en constructief gesprek gehad met de Nationale Ombudsman, Reinier van Zutphen. De voorzitter van het Kinderrechtencollectief stelt het op prijs dat hij zijn zorgen ten aanzien van de continuïteit van het Instituut Kinderombudsman heeft kunnen inbrengen. De Nationale Ombudsman heeft […]

Aloys van Rest, voorzitter van het Kinderrechtencollectief en directeur van Defence for Children, gaat op 10 februari namens tachtig kinderrechtenorganisaties met Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen in gesprek over de toekomst van de Kinderombudsman als onafhankelijk instituut. Van Rest wil dat de huidige koers voor borging van kinderrechten krachtig wordt voortgezet. De afgelopen week is […]

30 september 2015 Het Nederlandse Kinderrechtencollectief en Eurochild, het netwerk van Europese kinderrechten organisaties, ontvingen op 23 en 24 september achttien Europese kinderrechtencoalities in Amsterdam voor een tweedaags congres. De jaarlijkse top stond dit jaar in het teken van het belang van Europese samenwerking en coördinatie. De aanwezige coalities vertegenwoordigen meer dan 1.900 organisaties die […]