kinderombudsman

Hieronder staat al ons nieuws over de kinderombudsman.

Elke dag worden beslissingen genomen die het leven van kinderen beïnvloeden. Deze beslissingen variëren van het uit huis plaatsen van een kind tot het straffen van minderjarigen of beslissingen over speciaal onderwijs. Artikel 12 van het VN-Kinderrechtenverdrag bepaalt dat kinderen hun mening mogen geven over belangrijke beslissingen die hen aangaan. Bovendien stelt artikel 3 van […]

Op woensdag 10 februari heeft Aloys van Rest, de voorzitter van het Kinderrechtencollectief, een informatief en constructief gesprek gehad met de Nationale Ombudsman, Reinier van Zutphen. De voorzitter van het Kinderrechtencollectief stelt het op prijs dat hij zijn zorgen ten aanzien van de continuïteit van het Instituut Kinderombudsman heeft kunnen inbrengen. De Nationale Ombudsman heeft […]