Main content

 

Op 13 december heeft de Kinderombudsman het rapport ‘Als je het ons vraagt‘ gepresenteerd. In dit rapport doet Kinderombudsman Margrite Kalverboer verslag van gesprekken met honderden kinderen en jongeren door heel Nederland. De Kinderombudsman wil de ervaringen en meningen van kinderen een centrale plek geven in haar functioneren. Daarom heeft zij een ‘Kinderrechtentour’ gedaan door Nederland waarbij zij met zoveel mogelijk kinderen gesproken over hun leven, dromen en mogelijke belemmeringen. Tevens is een enquête met soortgelijke vragen ingevuld door meer dan 2000 kinderen en jongeren.

Conclusies Kinderrechtentour

Uit het rapport van de tour blijkt dat er met veel kinderen en jongeren nog nooit zo gesproken was, en dat zij blij zijn hun verhaal te kunnen delen. De meeste kinderen groeien op in een veilige omgeving en geven hun leven een dikke voldoende, gemiddeld een 7,4. Deze kinderen geven aan vooral gelukkig te worden van de mensen om hen heen, vrienden en familie, maar ook van sport, hobby’s en goede schoolresultaten. Helaas gaat het niet met alle kinderen goed. Zo’n 10% van de kinderen geeft zijn of haar leven een onvoldoende. Het gaat daarbij om kinderen en jongeren die thuis problemen hebben, gescheiden ouders hebben, jeugdhulp krijgen of die te maken krijgen met armoede. Vrijwel alle jongeren geven aan échte aandacht nodig te hebben van de mensen om hen heen. Dit betekent volgens kinderen interesse hebben, tijd maken, goed luisteren en kijken naar het kind als persoon. Een ander opvallend probleem waar veel jongeren mee zitten is werkdruk op school. Lange schooldagen, veel toetsen en bergen huiswerk: veel kinderen geven aan dat de werkdruk te hoog is.

Hoe nu verder?

Nu duidelijk is waar kinderen en jongeren zélf mee zitten, start de Kinderombudsman in 2017 met een aantal projecten. In de projecten wordt onder andere aandacht gevraagd voor de noodzaak van extra aandacht voor kinderen, aangezien kinderen aangeven het belangrijk te vinden dat er belangstelling wordt getoond in hun doen en laten. Daarnaast gaat de Kinderombudsman zo snel mogelijk aan de slag met de hoge werkdruk die jongeren ervaren op school en zal er volgend jaar een apart rapport verschijnen over Caribisch Nederland. De kinderrechten van deze kinderen blijken een stuk minder goed beschermd te zijn.