Main content

Op 5 juli heeft Kinderombudsman Margrite Kalverboer een rapport gepubliceerd over kinderen in Bonaire, Saba en Sint Eustatius. Uit het rapport blijkt dat de meeste kinderen zich gelukkig voelen en dat zij vinden dat zij in een fijne omgeving opgroeien. Volgens kinderen zijn vooral een goede band met familie, aandacht van ouders en een fijne plek om te wonen heel belangrijk. De kinderen en jongeren geven hoge rapportcijfers voor hun leven. Gemiddeld een 8,4 op Bonaire, een 7,9 op Saba en een 7,6 op Sint Eustatius.

Ondanks de positieve geluiden uitten een deel van de kinderen ook zorgpunten. Er is volgens hen te weinig te doen op de eilanden. De kwaliteit van het onderwijs is bovendien te laag en er zijn geen goede mogelijkheden om door te groeien. Ook armoede is een groot probleem dat door veel kinderen wordt aangehaald. Bijna iedereen kent kinderen die te weinig eten krijgen en niet genoeg kleding hebben. Kinderen vinden dat ouders te veel moeten werken, stress hebben vanwege geldzorgen en daardoor erg streng zijn. Een groot aantal kinderen mist daardoor tijd en aandacht van ouders.

 

Uitdagingen kinderrechten in Caribisch Nederland

Het Kinderrechtencollectief schaart zich achter de uitdagingen die genoemd zijn in het rapport. Het is essentieel dat er aandacht komt voor armoedebestrijding en voor het versterken van voorzieningen voor kinderen op de eilanden. Zo stelt ook het Jaarbericht Kinderrechten 2017 van Defence for Children en UNICEF Nederland, twee leden van het Kinderrechtencollectief. Ook ontbreken nog altijd veel cijfers over kinderen in Caribisch Nederland. Het Jaarbericht Kinderrechten 2017 stelt aanvullend dat grote verbeteringen nodig zijn op het gebied van jeugdhulp.

Ook het VN-Kinderrechtencomité sprak zich in juni 2015 uit over de situatie van kinderen in Caribisch Nederland. Het Comité deed onder andere de aanbeveling om te komen tot een Actieplan Kinderrechten voor het gehele Koninkrijk. Zij adviseerde een bewustwordingscampagnes in te zetten om ouders in Caribisch Nederland bekend te maken met positieve, geweldloze opvoedtechnieken. Kinderen hebben op basis van het VN-Kinderrechtenverdrag allemaal dezelfde rechten. De Kinderombudsman signaleert dat kinderrechten in de praktijk anders worden ingezet in Europees en Caribisch Nederland. Dat kan niet en moet anders!