Main content

Op 5 april heeft de Tweede Kamer gestemd over de invulling van de vacature voor Kinderombudsman. Op nummer één op de voordrachtlijst die aan de leden van de Kamer ter stemming is voorgelegd stond Prof. Dr. Mr. Margrite Kalverboer. Zij is vandaag door een grote meerderheid van de Tweede Kamer gekozen. Het kinderrechtencollectief feliciteert haar van harte met haar benoeming.

Aloys van Rest, voorzitter Kinderrechtencollectief: “Met Margrite Kalverboer komt er een Kinderombudsman met grote wetenschappelijke kennis. Een kinderrechtenexpert, die wetenschap en praktijk heel goed met elkaar weet te verbinden.”

Voor het Kinderrechtencollectief is het belangrijk dat het Instituut Kinderombudsman haar onafhankelijkheid, mandaat, zichtbaarheid en haar budgetten behoudt. Een Kinderombudsman is nodig om de toepassing van het kinderrechtenverdrag te controleren en om klachten van kinderen en jongeren in behandeling te nemen. De Kinderombudsman is er voor de kinderen. De participatie van kinderen en jongeren in het werk van de Kinderombudsman is belangrijk. Geef jongeren een stem in beleid en praktijk en luister serieus naar hen.

Het Kinderrechtencollectief ziet uit naar een goede samenwerking, zodat kinderrechten in Nederland nog beter geborgd worden.