Main content

Kinderombudsman in gesprek met vele kinderen en jongeren

In het najaar van 2016 gaat de Kinderombudsman, Margrite Kalverboer, met kinderen en jongeren in gesprek om van hen te horen wat er in Nederland moet verbeteren. Met de uitkomsten van de gesprekken bepaalt de Kinderombudsman haar prioriteiten voor de komende jaren. Aanvullend is er een vragenlijst die u kunt verspreiden aan kinderen waarmee u werkt, zodat ook hun mening wordt meegenomen.

Kinderrechtentour
De komende weken bezoekt Margrite Kalverboer honderden kinderen en jongeren. Ze gaat naar scholen, jeugdhulpinstellingen, buurthuizen en een kinderziekenhuis. Ook gaat zij in gesprek met kinderen van gescheiden ouders, kinderen die niet naar school gaan, vluchtelingenkinderen en kinderen die niet thuis kunnen wonen. Kinderen en jongeren weten zelf het beste wat er wel en niet goed gaat in hun leven. De Kinderombudsman wil daarom graag van hen zelf horen wat er in Nederland voor hen moet verbeteren. Met de resultaten wordt bepaald wat de Kinderombudsman de komende jaren gaat doen.

Werk mee en zorg dat de vragenlijst breed verspreid wordt, zodat de stem van het kind duidelijk gehoord wordt. De vragenlijst is anoniem en invullen duurt ongeveer 15 minuten. De vragenlijst is geschikt voor kinderen vanaf groep 6 (9-10 jaar).

Meer informatie
Wilt u op de hoogte blijven van de resultaten van de Kinderrechtentour en de vragenlijst? Op deze pagina is de laatste informatie te vinden.