Main content

Op woensdag 10 februari heeft Aloys van Rest, de voorzitter van het Kinderrechtencollectief, een informatief en constructief gesprek gehad met de Nationale Ombudsman, Reinier van Zutphen. De voorzitter van het Kinderrechtencollectief stelt het op prijs dat hij zijn zorgen ten aanzien van de continuïteit van het Instituut Kinderombudsman heeft kunnen inbrengen.

De Nationale Ombudsman heeft tijdens het gesprek verzekerd dat het Instituut Kinderombudsman haar onafhankelijkheid, mandaat, zichtbaarheid en haar budgettaire kaders behoudt. Het Instituut Kinderombudsman is en blijft het aanspreekpunt voor kinderen en jongeren in Nederland. De huidige koers voor borging van kinderrechten blijft volgens Van Zutphen gewaarborgd.

Een Kinderombudsman is nodig om de toepassing van het kinderrechtenverdrag te controleren en om klachten van kinderen in behandeling te nemen. De voorzitter van het Kinderrechtencollectief blijft in gesprek met Nationale Ombudsman in aanloop naar de benoeming van een nieuwe Kinderombudsman.

Het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties is in 1995 door Nederland geratificeerd. In 2011 is er een Kinderombudsman aangesteld, die op basis van dit Verdrag opkomt voor de rechten van kinderen.