01/09

Uitnodiging expertmeeting kinderrechten in gemeenten: Jeugdparticipatie

De roep vanuit de samenleving om als burgers meer betrokken te worden bij beleid en regelgeving klinkt steeds luider. Ook jongeren eisen sinds het uitbreken van de coronacrisis hun recht om mee te mogen praten over zaken die hen