Main content

General Comment nr 16: Over kinderrechten en het bedrijfsleven en de verantwoordelijkheid van de staat hierin

Onder meer als gevolg van de globalisering is de impact van het bedrijfsleven op de mate waarin kinderrechten gerespecteerd dan wel geschonden worden toegenomen. Wanneer het bedrijfsleven activiteiten onderneemt die kinderrechten op een positieve manier beïnvloeden, bijvoorbeeld door maatschappelijke projecten te ontplooiien, dan doet de Staat er goed aan deze initiatieven te steunen. De impact van het bedrijfsleven op kinderrechten is echter niet altijd positief. Het Kinderrechtencomité wijst erop dat de overheid dit signaleert en vervolgens ook stappen onderneemt om het bedrijfsleven hierop aan te spreken.

Wanneer een Staat bepaalde werkzaamheden delegeert aan een privaat bedrijf, dan is de overheid daarmee niet van haar taak ontslagen om ervoor te zorgen dat de gedelegeerde activiteiten voldoen aan de normen van het Kinderrechtenverdrag. Dit kan vooraf, middels het stellen van regels en beleid en het uitvoeren van kind-effectrapportages, maar moet ook regelmatig gecontroleerd worden, bijvoorbeeld door het uitvoeren van inspecties. Waar schendingen van kinderrechten door private ondernemingen worden geconstateerd moet er de mogelijkheid zijn om de schade vergoed te krijgen.

Het Comité gaat ook in op de overheidsverplichtingen in een aantal specifieke contexten, zoals wanneer bedrijven en organisaties zonder winstoogmerk projecten uitvoeren die beogen kinderrechten te versterken, internationale organisaties en organisaties die noodhulp verstrekken.

Kijk hier voor de tekst van General Comment nr. 16.

Kijk hier voor een uitleg van UNICEF van General Comment nr. 16 (Engelstalig).

Klik hier voor een praktische gids van UNICEF voor de implementatie van General Comment nr. 16 (Engelstalig).

 

Welke General Comments zijn er?

Vanaf 2001 tot aan de dag van vandaag heeft het VN-Kinderrechtencomité 20 General Comments gepubliceerd.