Main content

General Comment nr 7: Over kinderrechten in de vroege kinderjaren

General Comment nr. 7: Over kinderrechten in de vroege kinderjaren 

Het VN-Kinderrechtencomité heeft General Comment nr. 7 opgesteld omdat het weinig informatie las over kinderrechten van jonge kinderen in de landenrapportages. Met de term ‘vroege kinder-jaren’ doelt het VN-Kinderrechtencomité op kinderen vanaf de geboorte tot aan de leeftijd waarop ze naar school gaan. Grofweg gaat het om alle kinderen van 0 tot 8 jaar. Met dit General Comment wil het VN-Kinderrechtencomité benadrukken dat de kinderrechten uit het VN-Kinderrechten-verdrag ook gelden voor jonge kinderen en dat lidstaten ook verplichtingen hebben jegens hen.

De vroege kindertijd

De vroege kindertijd is een belangrijke periode in het leven van een kind. De eerste levensjaren vormen de basis voor de fysieke en mentale gezondheid. En voor de persoonlijke en culturele identiteit van een kind. Dit is ook de periode waarin een kind belangrijke kinderrechten kan realiseren. Voor de uitoefening van hun kinderrechten is het voor jonge kinderen noodzakelijk dat zij begeleiding en fysieke en emotionele verzorging ontvangen. Daarbij moeten jonge kinderen voldoende ruimte krijgen om te spelen, te ontdekken en te leren. Het is van groot belang dat kinderrechten in de vroege kindertijd worden geïmplementeerd. Zo kan voorkomen worden dat kinderen later in hun ontwikkelingen problemen krijgen (zie ook General Comment nr. 4).

Ouderlijke verantwoordelijkheden en de ondersteuning van Staten

Ouders hebben de eerste verantwoordelijkheid voor het verzorgen en opvoeden van hun kind. In de leeftijd van 0 tot 8 jaar zijn kinderen het meest afhankelijk van hun ouders. Juist voor deze jonge kinderen is dus sprake van de meest uitgebreide en intensieve ouderlijke verantwoordelijkheid. Die verantwoordelijkheid is verbonden met alle aspecten van het leven en welzijn van kinderen.

De Staat is verplicht om ouders passend hulp en bijstand te bieden als zij dat nodig hebben. Dit betekent dat Staten in voldoende mate moeten investeren in de vaardigheden, mogelijkheden, middelen en persoonlijke verbondenheid die ouders ten opzichte van hun kind hebben. Van belang is dat Staten maatregelen nemen om het besef van ouders over hun rol in de jonge levensjaren van het kind te verhogen. Maar ook dat ouders daarbij in voldoende mate worden ondersteund en dat de nodige hulp beschikbaar wordt gesteld. Tot slot dienen staten te voorkomen dat het kind van zijn of haar ouders wordt gescheiden. Tenzij dit in het belang van het kind is. Jonge kinderen zijn namelijk extreem kwetsbaar voor de negatieve gevolgen die een dergelijke scheiding met zich meebrengt. Dit komt door hun grote fysieke en emotionele afhankelijkheid van hun ouders,

Kwetsbare jonge kinderen

Het Kinderrechtencomité merkt in dit General Comment op dat een groot aantal jonge kinderen opgroeit in moeilijke situaties. Situaties waarin hun rechten regelmatig worden geschonden en hun welzijn wordt ondermijnd. Jonge kinderen zijn in het bijzonder kwetsbaar voor armoede, huiselijk geweld, discriminatie en het uiteenvallen van hun familie. Niet alle kinderen zijn goed in staat om weerstand te bieden tegen de schadelijke effecten die kinderrechtenschendingen meebrengen voor hun gezondheid en ontwikkeling. De lidstaten zouden daarom tot doel moeten hebben te verzekeren dat ieder kind, onder elke omstandigheid, adequate bescherming krijgt bij de uitoefening van zijn of haar kinderrechten.

Beleid en programma’s gericht op kinderen in de vroege kindertijd    

Staten dienen meer aandacht te besteden aan jonge kinderen als houders van rechten. Ook dienen Staten meer aandacht te besteden aan wetgeving, beleid en programma’s die noodzakelijk zijn voor jonge kinderen om hun rechten tijdens de vroege kindertijd te realiseren. Dit is van groot belang omdat jonge kinderen meer risico lopen om gediscrimineerd te worden. Dit heeft te maken met hun afhankelijkheid van anderen om hun rechten te kunnen uit te oefenen. Het VN-Kinderrechtencomité moedigt Staten aan om regelmatig trainingen over kinderrechten te verzorgen voor kinderen en hun ouders en voor professionals die met kinderen werken. Daarnaast worden Staten dringend verzocht om op grote schaal bewustwordingscampagnes over kinderrechten te organiseren.

Kijk hier voor de tekst van General Comment nr. 7.

 

Welke General Comments zijn er?

Vanaf 2001 tot aan de dag van vandaag heeft het VN-Kinderrechtencomité 20 General Comments gepubliceerd.