Main content

Met ‘de vroege kinderjaren’ doelt het Comité op kinderen vanaf de geboorte tot aan de leeftijd waarop ze naar school gaan; grofweg gaat het om alle kinderen van 0 tot 8 jaar. De aanleiding voor dit General Comment was dat het Comité zo weinig informatie hierover terug zag in de landenrapportages, terwijl volgens het Comité juist die vroege kindertijd een zeer belangrijke periode is in het leven van een kind. In de leeftijd 0 tot 8 jaar zijn kinderen het meest afhankelijk van hun ouders en juist voor deze jonge kinderen is dus sprake van de meest uitgebreide en intensieve ouderlijke verantwoordelijkheid verbonden met alle aspecten van het leven en welzijn van kinderen. Dit betekent dat Staten die gehouden zijn aan het Kinderrechtenverdrag in voldoende mate dienen te investeren in de vaardigheden, mogelijkheden, middelen en persoonlijke verbondenheid die ouders ten opzichte van een kind hebben.

Van belang is dat Staten maatregelen nemen om het besef van ouders over hun rol in de jonge levensjaren van het kind te verhogen. Maar ook dat ouders daarbij in voldoende mate ondersteund worden en dat de nodige hulp beschikbaar wordt gesteld.

Kijk hier voor de tekst van General Comment nr. 7.