Main content

2 juli 2015

De afdeling Jeugdrecht van de Universiteit Leiden en Defence for Children loven dit jaar wederom de Jaap Doek Kinderrechten-scriptieprijs uit. Deze scriptieprijs gaat uit naar de beste masterscriptie op het terrein van kinderrechten. Niet alleen rechtenstudenten maar ook studenten vanuit andere disciplines kunnen meedingen naar deze scriptieprijs.

Op 1 november 2012 is deze scriptieprijs ingesteld ter ere van professor Jaap Doek vanwege zijn bijzondere verdiensten op het terrein van kinderrechten, binnen Nederland en wereldwijd. Prijs en voorwaarden Deelnemers aan de Jaap Doek Kinderrechtenscriptieprijs maken kans op een georganiseerde reis naar Genève, inclusief een bezoek aan het VN-Kinderrechtencomité, en een geldprijs van 1.000 euro.

Voor beoordeling komen masterscripties (Nederlands en Engelstalig) in aanmerking die in het afgelopen academisch jaar (1 september 2014 tot en met 31 augustus 2015) met minimaal een 8 of hoger zijn beoordeeld. De deadline voor het inleveren van de masterscriptie is 1 oktober 2015 om 12.00 uur. Dat kan per mail op jeugdrecht@law.leidenuniv.nl. Zie het reglement voor een gedetailleerde beschrijving van de voorwaarden. Jury De jury (onder voorbehoud) bestaat uit een aantal deskundigen met bijzondere verdiensten op het gebied van kinderrechten:

Jaap Doek (voorzitter), emeritus hoogleraar Jeugdrecht (Vrije Universiteit Amsterdam);

Ton Liefaard, UNICEF-hoogleraar Kinderrechten (Universiteit Leiden);

Kristoffel Lieten, emeritus hoogleraar Kinderarbeid (Universiteit van Amsterdam);

Aloys van Rest, directeur Defence for Children Nederland;

Karin Arts, hoogleraar Internationaal recht en ontwikkeling (ISS Den Haag).

Winnaars 213 en 2014 In het najaar van 2013 is de eerste Jaap Doek Kinderrechtenscriptieprijs uitgereikt aan Rekha Ramlal. In 2014 heeft Jill Stein de prijs igekregen voor haar masterscriptie ‘The prevention of Child Statelessness at Birth under the Convention on the Rights of the Child: the Committee’s Role & Potential’. Lees hier haar verslag van het bezoek aan Genève, onderdeel van de prijs.

Contact
Vragen over de Jaap Doek Kinderrechtenscriptieprijs? Neem contact op met het secretariaat van de Afdeling Jeugdrecht via jeugdrecht@law.leidenuniv.nl of per telefoon op 071 – 527 60 56.