Main content

Op 8 december vond de uitreiking van de derde Jaap Doek Kinderrechtenscriptieprijs plaats in het Kinderrechtenhuis in Leiden. Voordat de prijs werd uitgereikt, gaf advocate Corrien Ullersma de lezing “Hoeveel kind is een vluchtelingenkind? Een perspectief op kinderrechten in het Migratierecht“. De lezing sluit nauw aan bij het gebied van het Nederlands vreemdelingenbeleid en is nu online beschikbaar.

In de lezing gaat Ullersma in op het belang van het kind in het Nederlandse vreemdelingenbeleid en diverse specifieke regelingen, waaronder het Kinderpardon, ondersteund met voorbeelden uit haar migratierechtpraktijk bij Van der Woude de Graaf advocaten in Amsterdam. Hoewel er nog veel te verbeteren valt, ziet zij kleine stapjes vooruit in het vooropstellen van het belang van het kind bij het maken van keuzes in het vreemdelingenbeleid. De lezing werd enthousiast ontvangen en op verzoek van de aanwezigen is besloten de tekst van de lezing als publicatie uit te brengen.

Vreemdelingenrecht is een actueel onderwerp, waar dan ook drie van de vijf genomineerde scripties voor de Jaap Doek Kinderrechtenscriptieprijs over gaan. De winnaar van de scriptieprijs, Yvonne ten Kate, won de prijs voor haar scriptie ook op dit terrein “Oost west, thuis best? Een analyse van de herijking van het beleid voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen”.

Deze prijs voor de beste masterscriptie op het terrein van kinderrechten en wordt jaarlijks uitgereikt door Defence for Children samen met de Afdeling Jeugdrecht van de Universiteit Leiden.

De lezing van Corrien Ullersma, “Hoeveel kind is een vluchtelingenkind? Een perspectief op kinderrechten in het Migratierecht” is nu te lezen.